Skip to content
Vaegnägijatele

Ringmajanduse programm

Staatus

Avatud
Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame ringmajanduse, jäätmete ja maapõue valdkonna tegevusi

Ringmajanduse programmi 2023. aasta II taotlusvoor avaneb 4. detsembril 2023.

  • Taotlemise ja toetatavate tegevuste kohta leiad rohkem infot siit
  • Taotlusvooru tingimusi tutvustav esitlus on leitav siit

Projektide elluviimisega seotud info leiad siit.

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

Ringmajanduse programmi taotlusvoorud toimuvad igal aastal. Toetatavad tegevused ja taotlemise tingimused avaldame kodulehel taotlusvooru avamisel.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
Dokumentide näidised
Teavitusnõuded
2021 rahastamistingimused
Ringmajanduse programmi 2023 I vooru tingimusi tutvustav esitlus