• 13. mai 2021 | 14:48

  Tundub loogiline, et vee pärast ei peaks küll oma pead vaevama – teed kraani lahti ja juba see voolabki!  Eesti on küll statistika järgi veemajanduse seisukohalt Euroopas keskmine, kuid ca 200 000 inimesel puudub endiselt ühendus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

 • 13. mai 2021 | 14:42

  Kas oled kunagi mõelnud, mismoodi jõuab soe Sinu kodu radiaatoritesse ning kuidas oleks võimalik hoida elamist soojana senisest loodussäästlikumalt?

 • 13. mai 2021 | 14:37

  Seda küsimust on paljud inimesed endalt küsinud, sest Eesti inimestele lähevad keskkonnaprobleemid korda. Ettetulevate keskkonnaprobleemide ennetamises mängib võtmerolli keskkonnaharidus.

 • 13. mai 2021 | 14:32

  Looduses liikudes vaimustab meid ümbritsev elurikkus. Ei kujuta ju keegi ette jalutuskäiku linnulauluta metsas või niidul, kus ei kasvagi kirevaid niidutaimi. Looduslik mitmekesisus aga pole paraku tänapäeva oludes enam iseenesest mõistetav hüve, vaid selle loodusvara hoidmiseks on vaja kõvasti panustada.

 • 13. mai 2021 | 14:25

  Tänavavalgustust ei oska enamus inimesi esimese hooga keskkonnasäästuga seostadagi ning pigem paigutab selle teema turvalisuse rubriiki. Küllap oled aga kuulnud üleskutseid või manitsusi lampe ilmaasjata mitte põletada ning kasutada energiasäästlikke LED valgusteid.

  Täpselt sama lugu on ka tänavavalgustusega, millega on samuti võimalik kokku hoida märkimisväärne hulk energiat.

 • 13. mai 2021 | 14:21

  Veel mõni aasta tagasi ei usutud, et sõnnikust transpordi tarbeks biogaasi tootmisel ja kasutamisel võiks Eestis jumet olla ning elektriautode ülegi heideti pigem nalja. Tänaseks ei ole sõnapaar „säästev transport“ enam mingi kauge kättesaamatu utoopia, vaid me liigume transpordi rohelisemaks muutumise suunas pikkade sammudega.

 • 11. mai 2021 | 09:44

  Keskkonnainvesteeringute Keskusel (KIK) täitus 11. mail 21 tegutsemisaastat. KIKi juhataja Andrus Treier tõdeb, et vanuse poolest on tegemist juba arvestatava kogemusega täismehega, kuid seda enam on olemas kindel tahe ja panustamissoov põnevasse arengusse, mida keskkonnavaldkond pakub.   

 • 11. mai 2021 | 09:20

  Elektribusside soetamiseks ja laadimistaristu loomiseks esitati KIKile üks taotlus summas 2 644 340 eurot. Vooru eelarve on 4 miljonit eurot.

  Antud taotlusvoorust said toetust taotleda kohalikud omavalitsused, ühistranspordi keskused või muud pädevad asutused ja linnaliine teenindavad vedajad ühistranspordi seaduse tähenduses. Rahastusotsus selgub juunis 2021. Toetuse kohta leiab rohkem infot SIIT.

 • 10. mai 2021 | 09:45

  Avasime rohetehnoloogia toetuse ettevõtete arenguprogrammide korraldajatele ja haridusasutustele rohetehnoloogiaalaste algatuste loomiseks ja teadlikkuse suurendamiseks.

 • 06. mai 2021 | 16:10

  Lasteaia ja põhikooli õppekäikude taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 465 projekti kogusummas 1 298 190 eurot.  

  Toetuse raames saavad põhikooli klassid ja lasteaia koolieelikute rühmad osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb aktiivselt õppeprotsessis. Toetus on mõeldud 2021/2022 õppeaastal toimuvate õppekäikude rahastamiseks. 

  Rahastusotsused tehakse hiljemalt juuni lõpus 2021.