• 26. jaanuar 2022 | 17:39

  Kuni 10. veebruarini ootame oma meeskonda kandideerima järelevalvespetsialisti-hankeeksperti. 

 • 26. jaanuar 2022 | 10:06

  Aasta esimeses uudiskirjas kirjutab arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg muutustega kohanemisest roheteemadega tegelemisel. Teeme kokkuvõtte klientide ja ministeeriumite tagasisidest KIKi tegevusele. Toetasime 31 omavalitsust biojäätmete sorteerimisel. Kauaoodatud siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru avame 14. veebruaril. Ja nagu ikka leiad siit infot avatud ja avanemas toetuste ning toimuvate sündmuste kohta.

 • 25. jaanuar 2022 | 09:57

  Järgmisel kahel aastal viivad Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) läbi ühise projekti hindamaks Eesti merealal asuvate laevavrakkide potentsiaalset ohtlikkust. Veealused uuringud toimuvad viiel kuni kümnel vrakil ning eesmärk on välja selgitada, millistest vrakkidest on suurim oht reostuseks. Projekti avaüritus toimub 26. jaanuaril Lennusadamas, kus antakse ülevaade eelolevast projektist ja seni riiklikult läbi viidud laevavrakkide ja keskkonnaohu uuringute tulemustest.

 • 21. jaanuar 2022 | 16:00

  Viime iga kahe aasta tagant läbi mahukat kliendiuuringut, et mõista täpsemalt meie toetuse taotlejate rahulolu. Samuti küsime iga-aasta ministeeriumite arvamust. Kokkuvõtvalt on hea meel tõdeda, et rahulolu nii klientide kui ka ministeeriumite osas liigub tõusvas joones. Toetuse taotlejate rahulolumäär KIKi tegevusega on 87% ning ministeeriumite puhul lausa 96,4%.

 • 20. jaanuar 2022 | 14:55

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 31 kohaliku omavalitsuse biojäätmete kompostrite ja konteinerite ostu 1,475 miljoni euroga. Toetuse abil soetatakse kokku 7864 kompostrit ja 3728 konteinerit.

 • 13. jaanuar 2022 | 11:12

  2022. aastal avame keskkonnaprogrammist kolm vooru.

 • 10. jaanuar 2022 | 13:08

  Alates 10. jaanuarist saavad ülikoolid ja teadusasutused küsida Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise õpetamise strateegiate ja õppevahendite välja töötamiseks. Taotlusvooru eelarve on 500 000 ja taotlusi võetakse vastu kuni 14. märtsini 2022.

  „Rohepööre eeldab mõtteviisi muutust,“ ütleb keskkonnaminister Erki Savisaar. „Keskkonnahoidlikuma käitumise eeldus on, et mõistame oma igapäevategevuste mõju loodusele. Nende teemade lastele arusaadavaks tegemine on investeering tulevikku.“ 

 • 07. jaanuar 2022 | 12:16

  Ootame oma meeskonda toetuste ja teenuste osakonna juhti. Saada oma kandideerimisdokumendid meile 23. jaanuariks. 

  Töökuulutuse leiad siit (pdf)

 • 05. jaanuar 2022 | 09:25

  Üleujutusohu riskide maandamise uuringute taotlusvooru laekus 10 taotlust, millest rahastati 9. Taotlusvooru laekunud projektidest on 7 lõpetatud ja 2 elluviimisel. Taotlusvoor oli avatud 3.09.2018 - 31.12.2021.

 • 03. jaanuar 2022 | 14:27

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) alustas võrguettevõtjatele kulude kompenseerimist lisaks elektrile ka gaasi osas, et leevendada lõpptarbijatele energia hinnatõusu. Hüvitise saamiseks esitab võrguettevõtja KIKile nõuetekohase avalduse. Tarbija hüvitise saamiseks midagi tegema ei pea – poole väiksem võrgutasu kajastub tema igakuistes elektri- ja gaasiarvetes.