• 18. september 2020 | 13:16

  KIK lõpetab taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmine ja transpordisektoris tarbimise toetamine” taotlusvooru gaasibusside kasutuselevõtu toetamiseks.

  Taotlusvoor suletakse 21. septembril 2020.

 • 15. september 2020 | 13:16

  Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) esitati soojusmajanduse taotlusvooru 52 taotlust kogusummas 11 623 500 eurot. Toetuse abil soovitakse uuendada katlamaju ja soojustorustikke ning luua täiendavaid ühendusi. Rahastust saanud projektid selguvad detsembris.  

 • 15. september 2020 | 09:59

  Eesti ideed aitavad leevendada veenappust Burkina Fasos, parandada hoonete energiatõhusust Lõuna-Aafrika Vabariigis ning edendada taimekasvatust ja ökosüsteeme Alžeerias. Need on vaid mõned näited Eesti ettevõtete, MTÜde ja ülikoolide innovaatilistest roheideedest, mille jõudmist arengumaadesse toetab riik juba kolmandat aastat.

 • 14. september 2020 | 10:44

  Alates 14. septembrist võtab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vastu taotlusi projektidele, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. november 2020 kell 17.00.

 • 11. september 2020 | 12:50

  Aasta algul Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) avanenud elektrisõidukite ostutoetuse meede äratas suurt huvi, mistõttu otsustas Keskkonnaministeerium mitte ainult suurendada esimese taotlusvooru kavandatud toetussummat, vaid leida ka lisaraha teise taotlusvooru tarvis. Eriolukorra tõttu lükkus kevadesse planeeritud teine taotlusvoor sügisesse ning on plaanis avada oktoobri teises pooles.

 • 03. september 2020 | 09:50

  Lehmad linnas? Jah, olid ajad, mil karjatamine linna ääres oli tavapärane nähtus. Läksid aastakümned ning endistel karjamaadel kõrguvad täna korterelamud ja kaubanduskeskused. Viimastel aastatel on kariloomad siiski tasapisi uuesti linnapilti jõudnud. Vähemalt Pärnus, Viljandis, Kuressaares ning Pirital ja Paljassaares. Kuigi loomi on tore vaadata ja ilmselt leidub lapsi, kes näevad lehmi või lambaid tänu sellele esimest korda elus, on neil loomadel linnas, rannaniidul või loopealsel siiski hoopis olulisem roll.

 • 27. august 2020 | 14:48

  Üle Eesti on käimas ohtlike jäätmete kogumisringid. Meil on hea meel näha, et huvi ohtlike jäätmete kokku kogumise vastu on suur ning et Eesti inimesed hoolivad oma elukeskkonnast.

 • 27. august 2020 | 13:36

  Augusti lõpus ja septembris avavad oma uksed Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetuse abil värskelt uuendatud Viljandi lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone, Tartu Pääsupesa lasteaed ja Saue Midrimaa lasteaed. Ehitustööde tulemusena on lasteaedade hooned nüüdsest energiatõhusamad ja väiksemate ülalpidamiskuludega.

 • 14. august 2020 | 09:25

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja taotlusvooru poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajalike investeeringute toetamiseks. Taotluste vastuvõtt algab 28. augustil.

 • 30. juuli 2020 | 12:09

  Alates 30. juulist võtab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vastu kohalike omavalitsuste taotlusi jäätmete liigiti kogumise taristu arendamiseks, biojäätmete käitlemiseks ning selleks vajaliku inventari soetamiseks. Taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 17.00.