• 19. september 2017 | 10:16

  KIK toetab 62 soojusenergia projekti Ühtekuuluvusfondist 18 374 984 euroga. Projektid vähendavad õhusaastet ja muudavad kütmise efektiivsemaks. Tööd on kavas valmis saada kahe aasta jooksul.

 • 14. september 2017 | 14:31

  KIK toetab puidutööstusettevõtet Purutuli OÜ 609 000 euroga ning mäetööstusettevõtet AS Kiviluks 623 250 euroga. Toetust on mõeldud ettevõtete ressursitõhususe tõstmiseks ning raha selleks tuleb Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 • 13. september 2017 | 14:49

  Sinu ülesandeks on kavandada ja teostada organisatsioonis muutused, mis parendavad tööprotsesside efektiivsust. Sa saavutad suurepärased tulemused läbi pühendunud meeskonna ning sujuva ja mõtestatud töö. Sinu südameasjaks on kujundada koostööd, paindlikkust ning avatust toetav kultuur nii üksuse sees, kui teiste siseste ja väliste partneritega. Läbi viidud muutused toetavad eesmärkide saavutamist, tagavad töö kõrge kvaliteedi ning organisatsiooni kestliku arengu.

 • 07. september 2017 | 15:04

  KIKi ja Euroopa Ühtekuuluvusfondi toel jõuab sel aastal Eestisse 27,8 miljoni euro eest uut päästetehnikat, Eesti riik kannab sellest 15%. Kui kevadel võeti kasutusele uued paak- ja konteinerautod, siis nüüd on kohal ka uued põhiautod. Kokku hangitakse Ühtekuuluvusfondi toel 46 uut põhiautot, viimased neist jõuavad kohale oktoobris.

 • 30. august 2017 | 10:38

  SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse valdkondade taotlusvooru esitati 13 projekti kogusummas 349 717 eurot.

 • 28. august 2017 | 09:49

  Keilas avatakse täna, 28. augustil kell 13 uuendatud Keila raudteejaama ala koos sinna kuuluvate kergliiklusteede ja parklatega. Projekti kogumaksumus on 983 417 eurot, mida riik toetab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendusel 681 055 euroga.

 • 21. august 2017 | 12:21

  Võru linnas asuv tankla on aasta jooksul läbinud põhjaliku uuenduskuuri, olles esimene tankla Baltikumis, kus on lisaks tavapärastele kütustele ka LPG ja CNG autokütus.

 • 04. august 2017 | 10:37

  KIK toetab Maardu linnas asuva Kroodi oja piirkonna veemajandustaristu rekonstrueerimist ja laiendamist Ühtekuuluvusfondist 3,6 miljoni euroga. Projekti kogumaksumus on 5,1 miljonit eurot, mida oma vahenditest toetavad ka OÜ Kroodi Vesi ja Maardu linn. Tänu töödele on Kroodi ojaga seotud keskkonnariskid tulevikus maandatud.

 • 31. juuli 2017 | 11:30

  Põlvamaal asuvas Ahja mõisa pargis said valmis aasta kestnud rekonstrueerimistööd, mis kindlustavad liigirikka pargi säilimise ja aitavad hoida nii loodus- kui ka kultuuripärandit. KIK eraldas projektile toetust enam kui 481 tuhat eurot. Sellest ligi 409 tuhat Ühtekuuluvusfondist ning omafinantseeringuks üle 72 tuhande euro siseriiklikust keskkonnaprogrammist. Projekti viis ellu Ahja Vallavalitsus.

 • 19. juuli 2017 | 14:15

  Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 12 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist kokku 2,23 miljoni euroga. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.