• 19. oktoober 2021 | 11:43

  Ühistranspordis rohevesiniku kasutuselevõtu taotlusvooru esitati KIKile 3 taotlust kogusummas 11 900 573 eurot. Toetusvooru eelarve on 5 miljonit eurot.

  Toetust sai taotleda iga Eestis registreeritud juriidiline isik ühistranspordisektoris rohevesiniku kasutuselevõtu süsteemi loomiseks, mille käigus tuleb välja töötada tootmisüksusest, tarnetaristust ja transpordivahendist koosnev ahel. Tegemist on pilootprojektiga, mille eesmärgiks on testida vesiniku tervikahela toimimist ja tuvastada võimalikud kitsaskohad, mis võivad osutuda takistuseks vesinikuturu laialdasemale arengule.

 • 18. oktoober 2021 | 11:14

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) eestvedamisel startis videokonkursi „mini Negavatt“ neljas hooaeg. Tänavu oodatakse 1.-6. klasside õpilaste leidlikke ja keskkonda säästvaid lahendusi teemal „Linnadesse uppuv maakera“. 

 • 14. oktoober 2021 | 12:36

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab seitset rohetehnoloogia arenguprogrammi projekti 246 000 euroga, et leida uusi ja innovaatilisi lahendusi taastuva energeetika, põllumajanduse, metsanduse ning transpordi valdkonnas. Lisaks saavad toetust kuusteist kooli, et ergutada noori mõtlema nutikatele keskkonnahoidlikele lahendustele. Koolid saavad toetust 123 000 eurot. Tegevused viiakse ellu hiljemalt suvel 2023.

 • 11. oktoober 2021 | 09:00

  Rahandusministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on alates 2017. aastast toetanud 11 miljoni euroga 38 munitsipaallasteaia rekonstrueerimist ja tänaseks on need kõik valmis saanud. Toetus oli mõeldud kohalikele omavalitsustele, et parandada lasteaedade energiatõhusust, ergutada taastuvenergia kasutamist ning vähendada hoonete ülalpidamiskulusid.

 • 08. oktoober 2021 | 12:25

  Otsime oma meeskonda personalieksperti, kelle silmad paneb särama töötajate arendamine ja koolitamine! Saada oma kandideerimisdokumendid meile 25. oktoobriks!

 • 07. oktoober 2021 | 14:42

  Teavitasime eelmisel nädalal, et seoses E-toetuse keskkonnas toimuvate hooldustöödega muutub taotluste esitamise kellaaeg. Arvestades avatud taotlusvooru tähtajaga lükatakse hooldustööde algus edasi ja taotluste vastuvõtmine meetmes ”Rohevesiniku kasutuselevõtt ühistranspordisektoris” lõpeb varem kuulutatud tähtajal 15. oktoobril kell 17.

  Vabandame segaduse pärast!

  Infot toetuse kohta leiab siit.

 • 01. oktoober 2021 | 14:54

  Jäätmete ringlussevõtu ja ettevalmistamise taotlusvoorus esitati KIKile 13 taotlust kogusummas 4 315 819 eurot, mis on kaks korda rohkem kui vooru eelarve.

  Avatud taotlusvoorust said toetust küsida juriidilised isikud ning kohaliku omavalitsuse üksused ja asutused liigiti kogutus jäätmete ringlussevõtuks ning selle ettevalmistamisega seotud tegevusteks, kuid seda juhul, kui tegevusele järgneb jäätmete ringlussevõtt ja see on tõendatav. 

 • 01. oktoober 2021 | 14:32

  Jäätmetekke vältimise, toodete korduskasutamise ning eterniidi kogumise toetusvooru esitati 63 taotlust summas 1 647 503, mis ületab vooru eelarvet mitmekordselt. Vooru eelarveks on 380  283 eurot.

  Jäätmetekke vältimiseks laekus 14 taotlust summas 651 421 eurot ning eterniidi kogumiseks laekus 49 taotlust summas 996 082 eurot.

 • 01. oktoober 2021 | 10:05

  Õhus on muutused. Kapitalistlik kasvu ja kasumit hindav majandusmudel on meid seni hästi teeninud. See on võimaldanud premeerida neid, kes on tõsisemalt pingutanud ning akumuleerida vahendeid näiteks innovatsiooni või kultuurielu edendamiseks. Nüüd tundub, et pendel on liikunud üsna ühte äärmusesse ning mõistlik on arutleda, mis edasi juhtub. Aga võib-olla tulevik polegi nii hirmutav, kui esmapilgul tundub?

 • 30. september 2021 | 09:00

  30. septembril kell 10 algab Eleringi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning KIKi eestvedamisel seminar taastuvenergia kasutamisest transpordis. Üritusel osalevad ettevõtjad, kohalike omavalitsuste ja riigi esindajad, et leida üheskoos võimalusi, kuidas alternatiivkütuste kasutamine muuta transpordis peavooluks ning seeläbi vähendada heitmeid.