Skip to content
Vaegnägijatele

Üldkontakt ja töötajad

Meediapäringute kontaktid leiab siit.

Narva mnt 7A 15172 Tallinn

6 274 171 E-kiri Reg. nr 90005946

Peter Gornischeff

projektijuht

rohejalajälje hüvitamine, LIFE BuildEST

6 274 303 E-kiri

Elurikkuse ja kliima valdkond

Indrek Põder

projektikoordinaator

andmesüsteem KIKAS ja E-toetuse keskkond

6 274 325 E-kiri

Krister Randver

projektikoordinaator

veemajandus, EMPi ringmajandus

6 274 195 E-kiri

Maarja Küttä

projektikoordinaator

eraisikute veetaristu, merekeskkond

6 274 322 E-kiri

Ulvi Tuisk

projektikoordinaator

pärandniidud, kalandus, rohetehnoloogiast teadlikkus

6 274 180 E-kiri
Ööle Janson

Ööle Janson

projektikoordinaator

üleujutused, arenguriigid, rohetehnoloogiad

6 274 191 E-kiri

Energeetika ja liikuvuse valdkond

Anastasia Petrova

projektikoordinaator

tööstusalad ja energiasalvestus

6 274 151 E-kiri

Kätlyn Kangur

projektikoordinaator

elektri- ja gaasihinna hüvitamine

56 832 391 E-kiri

Reet Utsu

projektikoordinaator

atmosfääriõhu kaitse, ettevõtete ressursitõhusus

6 274 328 E-kiri

Ringmajanduse, ressursisäästu ja keskkonnateadlikkuse valdkond

Angelika Verš

projektikoordinaator

keskkonnateadlikkus, haridusasutuste õppekäigud

6 274 311 E-kiri

Bruno Uustal

projektikoordinaator

kaugküttesoojushinna hüvitamine

6 274 125 E-kiri
Lauri-Indrek Tummeleht

Lauri-Indrek Tummeleht

projektikoordinaator

nullheitega sõidukid, ressursitõhusus

6 274 179 E-kiri

Monika Pihlak

projektikoordinaator

kohalike omavalitsuste jäätmemajandus, kaasrahastamine

6 274 305 E-kiri

Toetuste üksus

Indrek Reinsoo

projektispetsialist

Natura mets, piirangute toetus, metsameede

56 833 428 E-kiri

Kati Tael

projektispetsialist

metsaühistu toetus, nõustamistoetus, vääriselupaiga lepingu sõlmimine

53 021 759 E-kiri

Mart-Ants Pavelson

projektispetsialist

Natura mets, pärandkultuur, metsamaaparandustööd, üraskikahjustuste ennetamine

56 683 263 E-kiri

Sirli Jakobson

projektispetsialist

metsa uuendamine, metsa inventeerimine

53 822 755 E-kiri

Kontrolliüksus

Agnes Pärn

Anneli Seppel

Kadi Kivimäe

Krisli Kõrgesaar

Krisli Kõrgesaar

Kätlin Tammoja

Liisi Lindeburg

Mariliis Pihlakas