Skip to content
Vaegnägijatele

Üldkontakt ja töötajad

Narva mnt 7A 15172 Tallinn

6 274 171 E-kiri Reg. nr 90005946

Peter Gornischeff

projektijuht

rohejalajälje hüvitamine, LIFE BuildEST

6 274 303 E-kiri

Anastasia Petrova

projektikoordinaator

tööstusalad ja energiasalvestus

6 274 151 E-kiri

Kätlyn Kangur

projektikoordinaator

elektri- ja gaasihinna hüvitamine

56 832 391 E-kiri

Reet Utsu

projektikoordinaator

atmosfääriõhu kaitse, korteriühistute kütteseadmed, ettevõtete ressursitõhusus

6 274 328 E-kiri

Angelika Verš

projektikoordinaator

keskkonnateadlikkus, haridusasutuste õppekäigud

6 274 311 E-kiri

Bruno Uustal

projektikoordinaator

keskkonnatunnustused, kaugküttesoojushinna hüvitamine

6 274 125 E-kiri
Lauri-Indrek Tummeleht

Lauri-Indrek Tummeleht

projektikoordinaator

Null-heitmega sõidukid

6 274 179 E-kiri

Aivi Allikmets

projektikoordinaator

Euroopa Majanduspiirkonna toetused (kliimakavad, võõrliikide tõrje), laevavrakkide projekt, KOV-ide töötoad

6 274 115 E-kiri

Kadri Haamer-Tibar

projektikoordinaator

eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu, altkaevandatud alade, Kukruse järelseire ja jääkreostusobjektide puuraukude projektid

6 274 183 E-kiri

Krister Randver

projektikoordinaator

veemajandus, EMPi ringmajandus

6 274 195 E-kiri

Maarja Küttä

projektikoordinaator

merekeskkond, Võru naftabaasi jääkreostuse ja Maardu endise fosforiidikaevanduse projekt

6 274 322 E-kiri

Ulvi Tuisk

projektikoordinaator

pärandniidud, kalandus, rohetehnoloogiast teadlikkus, KOV-ide töötoad

6 274 180 E-kiri
Ööle Janson

Ööle Janson

projektikoordinaator

vooluveekogud, üleujutused, arenguriigid, rohetehnoloogiad

6 274 191 E-kiri

Agnes Pärn

Anneli Seppel

Kadi Kivimäe

Krisli Kõrgesaar

Krisli Kõrgesaar

Kätlin Tammoja

Liisi Lindeburg

Lilian Olle

Lilian Olle

Mariliis Pihlakas