Otseülekanne keskkonnaprogrammi taotlusvooru infopäevalt

Teeme 20. veebruaril otseülekande keskkonnaprogrammi taotlusvooru infopäevalt.

Vaata veel

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor on avatud!

Projektide esitamise tähtaeg on 16. märts 2020. Taotlusvooru kuulutasime välja uue määruse alusel, mis jõustus Riigi Teatajas 7. veebruaril. Taotlusvoor on avatud veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele.

Vaata veel

Negavatt kutsub noori juba seitsmendat korda maailma muutma!

Taas saavad kõik 18-30-aastased noored esitada ideid KIKi roheideede konkursile Negavatt. Parimatest parimatele on ette nähtud kuni 10 000 eurot oma algatuse elluviimiseks. Ideede esitamise tähtaeg on 23. veebruar.

Vaata veel

Taotlusvoor ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Kuidas meid leida