Taotlusvoor soojusenergia projektide rahastamiseks

Taotlusi saab esitada toetuse saamiseks kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uute kaugküttesüsteemide rajamiseks. Tähtaeg 4. aprill 2017. Infopäevad 28. veebruaril Tallinnas ja 2. märtsil Tartus.

Vaata veel

Tudengite energiasäästukonkurss Negavatt alustab taas!

KIKi energiasäästukonkursile Negavatt on oodatud nutikad ideed, mis aitavad kõrgkoolis või selle linnakus säästa energiat ja ressursse. Neist parimad tehakse kuni 10 000 euro eest teoks. Ideede esitamise tähtaeg on 3. märts.

Vaata veel

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor

Avatud on keskkonnaprogrammi 2017. aasta taotlusvoor, mille mahuks kinnitas KIKi nõukogu 15 miljonit eurot. Taotlusi saab esitada kuni 27. veebruarini.

Vaata veel

Ettevõtete ressursitõhusaste investeeringute totlusvoor

Toetust antakse ettevõtete investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Vaata veel

Omavalitsused saavad 14 miljonit lasteaedade rekonstrueermiseks

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Aasta 2019 lõpuks on planeeritud lasteaedadesse investeerida ligikaudu 14 miljonit eurot.

Vaata veel

Taotlusvoor ettevõtete ressursikasutuse analüüsimiseks

Toetame ülevaatliku ja detailse auditi tegemist ning ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.

Vaata veel

Taotlusvoor looduskaitse projektidele

Toetatame projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalikke töövahendite ja kariloomade soetamist.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida