Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine

Toetame tegevusi, mis aitavad arengumaades kliimamuutusi leevendada ja kliimamuutuste mõjudega kohaneda.

Vaata veel

Taotlusvoor ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Vaata veel

Taotlusvoor tänavavalgustuse uuendamise projektidele

KIK võtab 19. augustist taotlusi vastu tänavavalgustuse taristu renoveerimise kolmandasse taotlusvooru.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida