Taotlusvoor looduskaitse projektidele

Toetatakse poollooduslike koosluste taastamist ja nende hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist, rajamist ning töövahendite ja kariloomade soetamist.

Vaata veel

Taotlusvoor vooluveekogude tervendamiseks

Toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedelt.

Vaata veel

Ettevõtete ressursitõhusate investeeringute taotlusvoor

Vooru uus tähtaeg 29. märts ning eelarve 35 miljonit eurot.

Vaata veel

Veemajandustaristu arendamise taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Vaata veel

Gaasibusside kasutuselevõtu toetuse taotlusvoor

Toetust antakse projektidele, mille raames avaliku liiniveo kohustuste täitmisel võetakse kasutusele biometaani tarbivad gaasibussid.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida