Taotlusvoor ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Vaata veel

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

Vaata veel

KIKi majandusaasta aruanne 2018

2018. aasta kujunes KIKile edukaks, kuid tõi ka muudatusi. Möödunud aastal oli KIKil kolm peamist eesmärki: vahendite õigeaegne ja tulemuslik kasutamine, kulutõhus ja arenev organisatsioon ning tasemel riskijuhtimine.

Vaata veel

Taotlusvoor looduskaitse projektidele

Toetatame poollooduslike koosluste säilitamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist, rajamist ja soetamist ning töövahendite ja kariloomade soetamist. Taotluste vastuvõtt alates 6. maist.

Vaata veel

Taotlusvoor ettevõtete ressursiaudite rahastamiseks ja investeeringuteks

Toetatavad tegevused on ettevõtte ressursiaudit ning investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida