KIKi juubelikonverentsi salvestused

KIKi 20. juubelikonverentsil vahetasime heade koostööpartneritega mõtteid, kuidas arendada loodus- ja ettevõtluskeskkonda tasakaalustatult ning toetada Eesti majanduse pikaajalist jätkusuutlikkust. Vaata, millest räägiti ja mille üle arutleti!

Vaata veel

Taotlusvoor arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks

KIKilt saab toetust Eestis või välisriigis väljatöötatud ja Eestis lisandväärtuse saanud lahenduste, teadmiste, teenuste ja toodete viimiseks arenguriikidesse.

Vaata veel

Poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamiseks vajalikud investeeringud

KIKilt saab toetust poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajalike investeeringute toetamiseks.

Vaata veel

Toetus ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetame kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist liitumispunktist hooneni ning kogumismahutite rajamist ja omapuhastite paigaldamist.

Vaata veel

Ettevõtted saavad toetust küsida tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks

Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad taas KIKist toetust taotleda oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Kuidas meid leida