Parim Negavati meeskond teeb põhust nõusid

Negavati IV hooaja esikoha sai Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli võistkond PõhuNõu, kes toodab Eesti põhust biolagunevad ühekordseid nõusid, luues lisandväärtuse senisele põllumajanduslikule jääkproduktile põhule.

Vaata veel

KIKi maakonnasipelgad on selgunud

Kutsusime valima parimaid keskkonnaprojekte. Nädalase rahvahääletuse tulemusena selgusid võitjad kõigis viieteistkümnes maakonnas.

Vaata veel

Looduskaitsekuu 2017

Tänavusel looduskaitsekuul arutletakse selle üle, milline on Eesti osa Euroopa loodushoius, mis on meie riigis need erilised loodusväärtused, mida mujal ei leidu ja mille säilimise eest peame hoolt kandma ning selle üle, mida on meie loodushoiule andnud Euroopa Liitu kuulumine.

Vaata veel

Keskkonnaprogrammi 2017. aasta I taotlusvooru otsused tehakse juunis

27. aprillil toimunud KIKi nõukogu otsustas, et 2017. aasta keskkonnaprogrammi I taotlusvooru otsused kinnitatakse nõukogu juunikuu koosolekul.

Vaata veel

Ettevõtete ressursitõhusate investeeringute taotlusvoor

Toetust antakse ettevõtete investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Vaata veel

Soojusmajanduse arengukavade taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida