Innovatsioonifondi infopäev 29. septembril

Kutsume innovatsioonifondi projektitaotlust ettevalmistavaid ettevõtteid osalema eestikeelsel infoseminaril veebi teel.

Vaata veel

Avatud on taotlusvoor arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks

Alates 14. septembrist saab KIKilt taotleda toetust Eestis või välisriigis väljatöötatud ja Eestis lisandväärtuse saanud lahenduste, teadmiste, teenuste ja toodete viimiseks arenguriikidesse.

Vaata veel

Taotlusvoor poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajalike investeeringute toetamiseks

KIK kuulutab välja taotlusvooru poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajalike investeeringute toetamiseks. Taotluste vastuvõtt algas 28. augustil.

Vaata veel

Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes

Avatud on taotlusvoor kohalikele omavalitsustele toetamaks jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist, biojäätmete käitlemist ning vajaliku inventari soetamist.

Vaata veel

Toetus ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Alates 8. maist saavad KIKist toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud. Taotlusvooru tähtaeg pikenes ka üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

Vaata veel

Ettevõtted saavad toetust küsida tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks

Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad taas KIKist toetust taotleda oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks. Taotlusi sai E-toetuse keskkonnas esitada alates 15. juulist kell 12.00.

Vaata veel

LIFE programmi taotlusvoor keskkonna- ja kliimaprojektide rahastamiseks

LIFE programmist on 2020. aastal käimas veel kliimavaldkonna taotlusvoor, mille tähtaeg on 6. oktoober. LIFE on Euroopa Komisjoni ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Kuidas meid leida