Videokonkursi mini Negavatt tulemused

KIKi kooliõpilaste videokonkurss mini Negavatt otsis tänavu lahendusi, kuidas päästa autodesse uppuvat maakera. Prügist või šokolaadist autod, vesiniku või sõnniku jõul liikuvad masinad, lendav kits või hõljuv laud – need on vaid vähesed noorte pakutud fantaasiarikkad lahendused.

Vaata veel

Avasime taotlusvooru, et aidata korraldada biolagunevate jäätmete ringlussevõttu.

Täpsemalt puudutab see reoveesetet, köögi- ja sööklajäätmeid ning aia- ja haljastusjäätmeid. Toetusega tuleb jäätmete ringlussevõtu lahendus rajada Saare-, Hiiu-, Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Rapla-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Võru- või Ida-Virumaale. Ringlusse võetavad jäätmed võivad tekkida ka teistes maakondades.

Vaata veel

Toetus ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetame kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist liitumispunktist hooneni ning kogumismahutite rajamist ja omapuhastite paigaldamist.

Vaata veel

2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru eelinfo

KIK avab 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru uue aasta alguses. KIKi kodulehelt leiab juba nüüd eelinfo, millistele tegevustele saab toetust taotleda.

Vaata veel

Avasime taas elektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru

Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning elektrisõiduki hind võib olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta. Esimesest voorust toetust saanud uuesti taotleda ei saa.

Vaata veel

Poollooduslike koosluste taastamine

KIKilt saab toetust poollooduslike koosluste taastamiseks vajalikeks investeeringuteks.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Kuidas meid leida