Skip to content
Vaegnägijatele

Merekeskkonna programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame Eesti merestrateegia meetmekavas toodud tegevuste rakendamist, lisaks erinevaid uuringuid, arendustöid ja reostustõrjealaseid tegevusi.

2023. aasta merekeskkonna programmi taotlusvoor lõppes 17. märtsil 2023. Esitatud projektid on läbivaatamisel ja hindamistulemused selguvad hiljemalt maikuu lõpuks.

Merekeskkonna programmi eesmärk on toetada Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamist ja säilitamist.

Toetame uuringuid ja arendustöid, merestrateegia meetmekavas toodud tegevusi ning muid tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks. Lisaks toetame sadamate reostustõrjeplaani täitmiseks investeeringute tegemist ning laevadest ja sadametest lähtuva reostuse tõrjealaseid tegevusi.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused alusel.

Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
Dokumentide näidised
Teavitusnõuded
Taotlusvooru infotund (17.02)
2021 rahastamistingimused
2020 rahastamistingimused