Skip to content
Vaegnägijatele

Kaasrahastamise programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE, Interreg jms).

Taotlusvoor on suletud ja projektid on hindamisel. 

Kaasrahastamise programmi eesmärk on toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond jms). Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse või veemajanduse valdkondliku programmi eesmärke.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse 10 Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused 

§ 33¹ lõikes 1 toodud eesmärkide täitmiseks.