Skip to content
Vaegnägijatele

Kaasrahastamise programm

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE, Interreg jt)

2024. aasta taotlusvoor on avatud. 

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 26. aprillist. Taotluste esitamise tähtaeg on 27. mail 2024 kell 17.00.

Taotlusvooru infotund toimus 13. mail, infotunni salvestust saab vaadata SIIN

Kaasrahastamise programmi 2024. aasta eelarve on 360 000 eurot. 

Programmi eesmärk on toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond jms). Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse või veemajanduse valdkondliku programmi eesmärke.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse 10 Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused 

§ 33¹ lõikes 1 toodud eesmärkide täitmiseks.