Keskkonnaprogrammi taotlusvoor on avatud

KIK avas siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas.

Vaata veel

Negavatt kutsub noori taas maailma muutma!

Taas saavad kõik 18-30-aastased noored esitada ideid KIKi ressursisäästu konkursile Negavatt, kus parimad mõtted tehakse kuni 10 000 euro eest ka teoks. Ideede esitamise tähtaeg on 3. märts 2019.

Vaata veel

Taotlusvoor ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Vaata veel

Taotlusvoor ettevõtete ressursiaudite rahastamiseks ja investeeringuteks

Toetatavad tegevused on ettevõtte ressursiaudit ning investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida