Skip to content
Vaegnägijatele

Taastuvelektri tootmisseadmete elektrivõrguga liitumise toetus

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame tööstusaladel ja nende läheduses elektrienergiatootmisseadmete liitumist jaotus- või põhivõrguga.

Taotlusvoor on avatud. 
Meetme tingimused ja kord on muutunud (redaktsioon leitav SIIT, jõustub 20.05.2024)

Toetuse eesmärgiks on hoogustada taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõttu tööstusaladel ja tööstusalade läheduses läbi jaotus- või põhivõrguga liitumise toetamise.

Tingimuste ja korra muutmisega seoses toimub 20.05.2024 kell 14.00 muudatustest ülevaate andmiseks infotund. Infotunniga saab 20.05 kell 14 liituda Teamsi vahendusel SIIN. Lisainfo ja päevakava leiab infopäeva sündmuse juurest.

NB! 30. maini 2024 saab taotleda toetust Ukraina sõjast mõjutatud ettevõtetele. Toetust saab tootmisettevõtetele taastuvenergiaseadmete, nt päikese- või tuuleparkide, jaotus- või põhivõrguga liitumiseks. Toetuse suurus on kuni 2,25 miljonit eurot ettevõtte kohta.

Määruse muudatused kehtivad taotlustele, mis on esitatud peale 2024. aasta 1. jaanuari. Taotlusvoor on avatud ja taotluste vastuvõtmine toimub jooksva taotlusvooruna.  

Muudatused seisnevad peamisel korra lihtsustamises ja tingimuste leevendamises. Olulisemad muudatused:

  1. Täpsustatakse tööstusala ja tööstusala lähedal asuva ala mõisteid; 

  2. langetatakse minimaalse loodava liitumisvõimsuse mahtu, millele toetust antakse, 45 kW-le;

  3. täpsustatakse põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ kohaldamist, taotlemisel piisab kinnitusest; 

  4. lühendatakse kestvusnõude tähtaegasid (uus tähtaeg 31.12.2026); 

  5. suurendatakse VTA toetuse suurust ettevõtte kohta 200 000 eurolt 300 000 euroni; 

  6. lisatakse võimalus taotleda toetust Ukraina riigiabi ajutise raamistiku alusel Euroopa Komisjoni positiivse otsuse korral. Taotluste esitamine kuni 30.mai 2024.  

Tegemist on jooksva taotlusvooruga ja taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras eelarve ammendumiseni või kuni 31. detsembrini 2024 kell 17.00.

15.05.24 seisuga on toetuse jääk 8 785 853 eurot.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskava nimetatud reformi neljanda komponendi “Energeetika ja energiatõhusus“ investeeringu „Tööstusalades taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga.

RRF Taaste- ja vastupidavusrahastu
Kontakt
Toetuse andmise tingimused
E-toetus
Taotlemine
RRF teavitusnõuded
7.09.23 infopäeva materjalid
Varasemad infopäevad
Toetusega seotud uudised