Skip to content
Vaegnägijatele

Ukraina sõjast mõjutatud ettevõtted saavad senisest lihtsamalt taastuvenergia toetust

Toetus/taotlusvoor
Päikesepaneelide lähivaade rohelise muru kohal Foto: Mariana Proenca

Keskkonnainvesteeringute Keskusest saab 31. maini 2024 taotleda toetust Ukraina sõjast mõjutatud ettevõtetele. Toetust saab tootmisettevõtetele taastuvenergiaseadmete, nt päikese- või tuuleparkide, jaotus- või põhivõrguga liitumiseks. Toetuse suurus on kuni 2,25 miljonit eurot ettevõtte kohta.

Ukraina kriisiabi alusel saab toetust taotleda toomisettevõte, kelle kasumimarginaal oli 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga alanenud ja kellel on põhitooraine või energia ühikuhind on 2022. aastal võrreldes eelneva aastaga tõusnud vähemalt 50%. Seejuures jääb kehtima toetuse piir 305 000 eurot MW kohta. Toetuse maksimaalne osakaal projekti kuludest antud abi alusel on kuni 100%.  

 

Toetus kõigile avatud kuni detsembrini 2024 

 

Jätkuvalt saavad KIKist toetust taotleda ka kõik teised ettevõtjad taastuvenergiaseadmete, nt päikese- või tuuleparkide, jaotus- või põhivõrguga liitumiseks. See annab neile edaspidi võimaluse nii taastuvelektrit võrku müüa kui ka elektrivõrgust taastuvelektrit soetada. 

Toetuse taotlemiseks ei pea taastuvenergia tootmisseade (nt päikesepark) olema veel valmis,  see võib olla planeerimisel või ehitamisel. Samuti saab toetusega katta juba olemasolevate tootmiseseadmete võrguga liitumist. 

Toetusega ei saa katta küll tootmisseadme rajamise kulusid, kuid sellega hüvitatakse  taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumiseks vajalike ehitustööde seotud kulud võrguga liitumise tasust. Toetuse maksimaalne suurus 1 megavati liitumisvõimsuse kohta on 305 000 eurot. Liitumispunkt peab olema valmis ehitatud 1. aprilliks 2026, tootmisseade võib valmida hiljem. 

Toetuse kogueelarve on 8,8 miljonit eurot, toetusmeede on avatud eelarve ammendumiseni või kuni 31.12.2024. Toetuse taotlemiseks on vajalik võrguettevõtja liitumispakkumine või vähese tähtsusega abi (VTA) taotlemisel liitumispakkumine või ka liitumisleping. 

Toetuse taotlust saab KIKile esitada igal ajal, kuid kuna toetuse taotlemisel olulised tähtajad tulenevad liitumispakkumise saamisest ja selle kehtivusest, siis on taotlemisele eelnevalt väga soovitav võtta ühendust KIKi kontaktisikuga (Kätlyn Kangur, [email protected], 58 800 228), kes taotlemise paremaks sujumiseks annab nii toetuse kui taotlemise kohta.  

Toetuste andmise tingimused ja kord on muutmisel Majandus- ja taristuministri määrusega nr 98. Määrus kehtib taotlustele, mis on esitatud peale 2024. aasta 1. jaanuari. 

Peamised muudatused võrreldes varasemaga:  

  1. Täpsustatakse tööstusala ja tööstusala lähedal asuva ala mõisteid; 

  2. langetatakse minimaalse liitumisvõimsuse mahtu, millele toetust antakse, 45 kW-le;

  3. täpsustatakse põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ kohaldamist, taotlemisel piisab kinnitusest; 

  4. lühendatakse kestvusnõude tähtaegasid (uus tähtaeg 31.12.2026); 

  5. suurendatakse VTA toetuse suurust ettevõtte kohta 200 000 eurolt 300 000 euroni; 

  6. lisatakse võimalus taotleda toetust Ukraina riigiabi ajutise raamistiku alusel Euroopa Komisjoni positiivse otsuse korral. Taotluste esitamine kuni 30.mai 2024.  

Täpsemalt loe toetuse lehelt.

Toetust anname taaste- ja vastupidavusrahastust, toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga.

 

 

Kontakt