Skip to content
Vaegnägijatele

Metsanduse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid metsandusalaseid tegevusi.

2024. aastal toimub metsanduse programmis ainult üks taotlusvoor (11.03-15.04.2024).

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.04.2024 kell 17.00!

 

Selles voorus toetatakse metsanduse alamprogrammis koolitus-, teavitus-, ja kommunikatsiooniprojekte, uuringuid ja erametsaomanike koolitamist. Jahinduse alamprogrammist toetatakse seekord ainult ulukikahjude hüvitamist. Eelarve on 630 000 eurot ja eelarve vähesuse tõttu on seekord seatud voorule ka eritingimused. 
 

Metsanduse programmi eesmärk on metsanduse pikaajaliste arengusuundade elluviimine, metsade uuendamise tagamine, metsaökosüsteemide kaitse edendamine, säästva metsanduse teemaliste koolituste, teavituste ja uuringute edendamine, jahiulukiarvu taastusvaruna säilimise tagamine, ulukikahjustuse ulatuse vähendamine ning jahimeeste praktiliste oskuste taseme ja jahindusteadlikkuse parandamine.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

 

Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemise ja elluviimisega seotud dokumendid
Dokumentide näidised
Teavitusnõuded
Riigiabi keskkonnaprogrammis
2021 rahastamistingimused
2024. a taotlusvooru infopäev