Skip to content
Vaegnägijatele

Looduskaitse programm

Staatus

Avatud
Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid looduskaitselisi tegevusi.

Taotlusvoor on avatud ja taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. oktoobril 2023 kell 17.00.

Taotlusvooru infopäev toimus 11. septembril kell 11, salvestus on leitav siit ja ettekanne siit.  

Toetust saab küsida looduskaitse pikaajalise arengu kavandamiseks ja arengu jätkusuutlikkuse tagamiseks, looduslike elupaikade ning kaitsealade, hoiualade hooldamiseks ja kaitse korraldamiseks, üleriigilise looduskaitselise infrastruktuuri korrastamiseks.

Täpsemalt toetatavate tegevuste ning nõuete ja tingimuste kohta leiad infot siit.

Looduskaitse programmi eesmärk on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused alusel. 


 
Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
Dokumentide näidised
Teavitusnõuded
Infopäev 11. septembril 2023
2021 rahastamistingimused
2020 rahastamistingimused
Varasemad infopäevad