Skip to content
Vaegnägijatele

Kalanduse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid kalandusalaseid tegevusi.

2023. aasta kalanduse taotlusvoor lõppes 10. märtsil. Projektid on läbivaatamisel ja hindamisel. Sel aastal toimub kalanduse programmis üks taotlusvoor.

Taotlusvooru infopäev toimus 8. veebruaril 2023, seda saab järele vaadata SIIN

Toetust saab taotleda kalandusalaste uuringute läbiviimiseks, kudealade või elupaikade taastamiseks, harrastuskalapüügi taristu arendamiseks, oluliste kalaliikide asustamiseks ning järelevalve, koostöö ja teadlikkuse projektide läbiviimiseks.

Uue tegevusena saavad siseveekogul kalapüügiga tegelevate kutselise kalapüügi luba omavad ettevõtted toetust küsida püügiandmete esitamiseks vajalike seadmete soetamiseks. Kalandusalaste laagrite läbiviimist toetatakse ühikhinna alusel, osaleja kohta 30 eurot/päev.

Kalanduse programmi eesmärk on saavutada tasakaal kalavarude kaitse ja kasutamise vahel ning tagada looduslik mitmekesisus, kalavarude pikaajaline säilimine ning luua püügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele. Kalavarude all peetakse silmas ka agarikuvarusid.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.