Skip to content
Vaegnägijatele

Kalanduse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid kalandusalaseid tegevusi.

2024. aasta kalanduse programmi taotlusvoor on suletud ja taotlused on hindamises. Taotlusvoor toimus 11.03.2024 - 15.04.2024 kell 17.00.  

 

Toetust sai taotleda kalandusalaste uuringute läbiviimiseks, kudealade või elupaikade taastamiseks,  harrastuskalapüügi taristu arendamiseks, oluliste kalaliikide asustamiseks, järelevalve, koostöö ja teadlikkuse projektide  läbiviimiseks.

 

Kalanduse programmi eesmärk on saavutada tasakaal kalavarude kaitse ja kasutamise vahel ning tagada looduslik mitmekesisus, kalavarude pikaajaline säilimine ning luua püügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele. Kalavarude all peetakse silmas ka agarikuvarusid.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.