Skip to content
Vaegnägijatele

Atmosfääriõhu kaitse programm

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame strateegilise mürakaardi tegevuskava koostamist.

Taotlusvoor tegevuskava koostamiseks on avatud, taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprillil 2023 kell 17.

Atmosfääriõhu kaitse programmi eesmärk on toetada keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamist ning elukvaliteedi parandamist, välisõhu kvaliteedi parandamist, kliimamuutuste tagajärgede leevendamist ja kiirgusohutuse tagamist. 

2023. aastal avatavas voorus saab toetust taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 18 lõikes 6 nimetatud strateegiliste mürakaartide tegevuskavade koostamise rahastamiseks.

NB! Atmosfääriõhu kaitse programmis korteriühistute kaugküttega liitumise toetust enam ei avata, huvi korral tuleb pöörduda EASi ja KredExi ühendorganisatsiooni poole.