Skip to content
Vaegnägijatele

Loodusajakirjade väljaandmine

Staatus

Toimumas
Loodusajakirjad Foto: KIK

Selleks, et teaduspõhine keskkonnateave leviks võimalikult laia sihtgrupini, ning meil oleksid järjepidevad ja sõltumatud allikad, korraldame 2019. aastast Keskkonnaministeeriumi soovil ajakirjade Eesti Loodus ja Eesti Mets väljaandmist riigihangete kaudu.  

2021. aastast annab ajakirja Eesti Loodus välja MTÜ Loodusajakiri ning ajakirja Eesti Mets Kirjastus Vesuuv OÜ.

  • Eesti Loodus tutvustab lugejale teaduspõhiselt looduse mitmekesisust ja keskkonnaküsimusi. Eesti Loodus ilmub kuus korda aastas, üks number kahe kuu kohta. Usaldusväärse ja sõltumatu keskkonnateabe allikana on see kujundanud mitme põlvkonna keskkonnateadlikkust. Eesti Looduse esmanumber anti välja 1933. aastal ning aja jooksul on ajakirjal olnud erinevaid väljaandjaid: Loodusuurijate Selts, Eesti ENSV Teaduste Akadeemia, Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium, Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium ja aastast 2001 MTÜ Loodusajakiri.
  • Eesti Mets edastab tasakaalustatult metsanduse teavet, tuues muu hulgas välja säästva metsanduse sotsiaalsed, kultuurilised, ökoloogilised ja majanduslikud aspektid. Eesti Mets ilmub kord kvartalis. Ajakiri Eesti Mets ilmus esmakordselt 1921. aastal ning anti välja kuni 1944. aastani Eesti Metsade Keskvalitsuse, Akadeemiline Metsaseltsi ja Eesti Metsaühingute Liidu koostöös. Uuesti ilmub ajakiri aastast 1989 (väljaandjateks ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee, AS Forest, Riiklik Metsandusfond, Metsaamet, OÜ Eesti Loodus, MTÜ Loodusajakiri).

Mõlemad ajakirjad on jaemüügist leitavad, samuti saab neid tellida nii paberkandjal kui veebiväljaandena. Ajakirju saab täismahus tasuta lugeda nende veebilehtedel: ajakirja Eesti Loodus neli kuud peale ilmumist kodulehel siin ja ajakirja Eesti Mets kuus kuud peale ilmumist kodulehel siin. Hanke raames saavad kõik üldhariduskoolid, osa loodushariduskeskusi ja raamatukogusi igast Eesti Looduse numbrist ühe eksemplari tasuta. Eesti Metsa igast numbrist jõuab üks tasuta eksemplar igasse maakonna ning suurematesse linna ja ülikoolide raamatukogudesse.

Kuni 2018. aastani toetas riik Eesti Looduse ja Eesti Metsa väljaandmist KIKi kaudu keskkonnaprogrammi taotlusvoorust. Seejärel korraldas KIK ajakirja väljaandmiseks Keskkonnaministeeriumi soovil esimest korda riigihanke, sest loodusajakirjade turul oli tekkinud konkurents ning oli vajadus jälgida riigiabi reegleid. 

Ajakirjade kaubamärgid kuuluvad Keskkonnaministeeriumile.

Ajakirja Eesti Loodus logo

 

Eesti Mets

 

Loodusajakirjad
Korraldame 2019. aastast ajakirjade Eesti Loodus ja Eesti Mets väljaandmist riigihangete kaudu. Foto: KIK