Skip to content
Vaegnägijatele

Ajakiri Eesti Mets jätkab riigi toel ilmumist

KIKi elluviidav projekt
Ajakiri Eesti Mets

KIKi korraldatud riigihanke tulemusel jätkab ajakirja Eesti Mets väljaandmist Kirjastus Vesuuv, kes asub väljaande lugejaskonna laiendamiseks pöörama suuremat tähelepanu veebisisule.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt selgitas, et riigile on igal juhul oluline jätkata pika ajalooga metsandusajakirja väljaandmist, kuid samal ajal tuleb ajaga kaasas käia ning tuua lugejate ringi ka järjest enam uusi lugejapõlvkondi. „Kindlasti peab jätkuma Eesti Metsa senine oluline roll metsa küsimusi tasakaalustatult ja teaduspõhiselt käsitleva ajakirjana,“ nentis Münt. „Teisalt soovime, et ajakirja väärtuslik sisu jõuaks võimalikult paljude lugejateni, kellele läheb korda Eesti metsade käekäik. Seejuures tuleb arvestada, et noored eelistavad infot saada pigem ekraanide vahendusel, mitte paberväljaandeid lugedes.“

Seepärast oli ka riigihanke tingimustes ette nähtud, et senisest suuremat rõhku tuleb panna veebiväljaande arendamisele ning digitellijate hulga suurendamisele. Vähem oluline pole samas ka paberajakirja haaravamaks muutmine.

Kirjastuse Vesuuv OÜ esindaja Margo Pajuste sõnul on neil väga hea meel jätkata Eesti Metsa väljaandmist. „Oleme veendumusel, et tuhanded Eesti metsandussektoris töötavad inimesed ja kõik teised Eesti metsasõbrad väärivad parimat, kaasaegset ja köitvat metsandusajakirja,“ sõnas ta. „Peatselt uuendame ajakirja kujundust ning plaanis on lisada ka mõningaid täiesti uusi rubriike. Kindlasti soovime lugejateni tuua senisest rohkem uusi ja põnevaid persoone metsandussektorist.“

Kvartaliajakirjana ilmuva Eesti Metsa väljaandmise leping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega seda veel kaheks aastaks pikendada. Riigihanke võitjal tuleb 2023. aasta juunist kuni 2024. aasta detsembrini anda välja vähemalt 7 paberajakirja numbrit ehk ajakiri peab ilmuma vähemalt kord kvartalis. Ajakiri peab olema tellitav nii paberil kui ka digitaalselt. Nagu varemgi, saavad hanke raames ühe eksemplari värskelt ilmunud ajakirja tasuta kõik maakonna- ja linnaraamatukogud ning ülikoolide raamatukogud, et ajakiri oleks kättesaadav kõigile huvilistele.

Ajakiri Eesti Mets hakkas ilmuma 1921. aastal ning seda anti väikese sõjaaegse katkestusega välja 1944. aastani. Uuesti ilmub ajakiri 1989. aastast. Selle aja sees on selle väljaandjad olnud nii ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee, AS Forest, Riiklik Metsandusfond, Metsaamet, OÜ Eesti Loodus, MTÜ Loodusajakiri kui ka Kirjastus Vesuuv OÜ.

Kuni 2018. aastani toetas riik Eesti Metsa väljaandmist KIKi kaudu keskkonnaprogrammi taotlusvoorust. Seejärel korraldas KIK ajakirja väljaandmiseks Keskkonnaministeeriumi soovil esimest korda riigihanke, sest loodusajakirjade turul oli tekkinud konkurents ning oli vajadus jälgida riigiabi reegleid.

Kontakt