Skip to content
Vaegnägijatele

Riik jätkab Eesti Looduse väljaandmist

KIKi elluviidav projekt
Loodusajakirjad Foto: KIK

KIK kuulutas välja riigihanke ajakirja Eesti Loodus väljaandmiseks. Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega seda veel kaheks aastaks pikendada.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt kinnitab, et riik peab oluliseks jätkata pika traditsiooniga loodusajakirja väljaandmist. „Eesti Loodus on tutvustanud meie looduse mitmekesisust mitmele põlvkonnale,“ nendib ta. „Soovime, et keskkonnateemade tõstatamine ning teaduspõhine ja tasakaalukas selgitamine jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Seepärast oleme seadnud eesmärgiks Eesti Looduse lugejaskonna suurendamise.“

Et ajakirja lugejaskond kasvaks, on hanke tingimustes pandud rõhku veebiväljaande arendamisele ning digitellijate lisandumisele. „Ootame, et sarnaselt muude ajalehtede ja ajakirjadega hakkaks ka Eesti Loodus pöörama veelgi suuremat tähelepanu veebiväljaandele – seda nii sisult kui ka vormilt,“ ütleb Münt. „Ajakirja sisu peab muutma lugejaile veebis paremini kättesaadavaks, nii on võimalik tuua Eesti Looduse juurde uusi lugejapõlvkondi. Loomulikult ei tohi unarusse jätta ka paberajakirja, sellegi teemaderingi ning käsitlusi saab muuta köitvamaks ja haaravamaks. “

Hanke võitjal tuleb 2023. aasta märtsist kuni 2024. aasta detsembrini anda välja vähemalt 11 ajakirjanumbrit, seega peab paberajakiri ilmuma vähemalt iga kahe kuu tagant. Ajakiri peab olema tellitav nii paberil kui ka digitaalselt. Täpsemalt leiab hanke tingimused ja muud vajalikud dokumendid Riigihangete registrist siit. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023 kell 12.

Soovime, et keskkonnateemade tõstatamine ning teaduspõhine ja tasakaalukas selgitamine jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Seepärast oleme seadnud eesmärgiks Eesti Looduse lugejaskonna suurendamise.

Meelis Münt

Ajakiri Eesti Loodus on ilmunud 1933. aastast (ilmumine katkes sõja tõttu 1942–1957) ning aastate jooksul on seda välja andnud erinevad organisatsioonid, sealhulgas Eesti (ENSV) Teaduste Akadeemia, Loodusuurijate Selts, Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium. Aastast 1989 hoolitseb ajakirja väljaandmise eest Keskkonnaministeerium, kellele kuulub ka Eesti Looduse kaubamärk. Aastast 2001 on riigi toetuse kaasabil ajakirja teinud MTÜ Loodusajakiri.

Kuni 2018. aastani toetas riik KIKi kaudu ajakirja väljaandmist keskkonnaprogrammi taotlusvoorust. Seejärel korraldas KIK Eesti Looduse väljaandmiseks Keskkonnaministeeriumi soovil esimest korda riigihanke, sest loodusajakirjade turul oli tekkinud konkurents ning oli vajadus jälgida riigiabi reegleid.

Kontakt

Loodusajakirjade eestvedaja KIKis