Skip to content
Vaegnägijatele

Tänasest saab toetust küsida looduskaitse programmist

Toetus/taotlusvoor
Looduskaitse programm Foto: Kati Raudsaar

Tänasest, 4. septembrist saab KIKist taotleda toetust erinevatele looduskaitse tegevustele. Looduskaitse programmi taotlusvooru eelarve on 962 100 eurot, mis jaguneb kolme alamprogrammi vahel. 

Looduskaitse programmist toetame: 

 • looduskaitse pikaajalise arengu kavandamist ja arengu jätkusuutlikkuse tagamist, sealhulgas: 

  • kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide ning ökosüsteemiteenuste väljaselgitamist (inventuure) või rakendusuuringuid; 

  • kaitstavate loodusobjektide kaitsemeetmete rakendamist ja kaitstavate alade võrgustiku toimimise tõhususe hindamist; 

  • probleemliikide tõrjemeetmete kavandamist ja nende rakendamist, eelistatakse tõrjekohustusega liike; 

  • metsloomade rehabilitatsioonimeetmete rakendamist; 

  • loodusteadlikkust suurendavaid koolitusi, seminare, infomaterjalide väljaandmist ja muid tegevusi. 

 • looduslike elupaikade ning kaitsealade, hoiualade hooldamist ja kaitse korraldamist, sealhulgas:  

  • kaitsealade ja hoiualade kaitsekorralduskavades kavandatud meetmete rakendamist; 

  • kaitstavate loodusobjektide hooldamist; 

  • kaitstavate looma-, taime- ja seeneliikide ning elupaikade soodsat seisundit taotlevate tegevuskavade elluviimist. 

 • üleriigilise looduskaitselise infrastruktuuri korrastamist, sealhulgas: 

  • olemasolevate kaitsealade külastuskeskuste loodusõppe ekspositsioonide korrastamist ja rekonstrueerimist; 

  • olemasolevate vaatetornide, infopunktide ja muude ehitiste korrastamist ja rekonstrueerimist. 

Kõikide toetatavate tegevuste ja tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel SIIN

Taotlusvooru infopäev toimub 11. septembril kell 11 Teamsi keskkonnas. Eelregistreerimine on avatud kuni 7. septembrini SIIN.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu ja taotluste esitamise tähtaeg on 6. oktoobril 2023 kell 17.00.  

Kontakt

Pressikontakt

Toetuse info