Skip to content
Vaegnägijatele

Tänasest saab küsida toetust kaasrahastamise programmist

Toetus/taotlusvoor
Foto: KIK

Tänasest, 1. märtsist saab KIKist taotleda toetust projektidele, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond jms). Kaasrahastamise programmi eelarve 2023. aastal on 600 000 eurot, mis jaguneb kahe taotlusvooru vahel.

Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse või veemajanduse valdkondliku programmi eesmärgiga. Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

Olulised tingimused toetuse taotlemiseks:

 • Kaasrahastamise taotlus esitatakse KIKile reeglina pärast põhirahastajalt positiivse rahastusotsuse saamist.
 • Kui kaasrahastavas projektis on Eestis mitu partnerit, võib kaasrahastamist taotleda vaid põhipartner. Selleks lepivad projekti Eesti partnerid vajaduse korral omavahel kokku, kes neist tegutseb kaasrahastamist taotledes teiste nimel põhipartnerina.
 • Taotlus tuleb esitada summale, mis on Eesti partnerite omafinantseering välisprojektis. KIK kaasrahastab:
  • äriühingute projekte kuni 50% ulatuses;
  • avalik-õiguslike juriidiliste isikute (sh KOV) projekte kuni 80% ulatuses;
  • sihtasutuste ja mittetulundusühingute projekte kuni 90% ulatuses;
  • valitsus- ja riigiasutuste projekte kuni 100% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest.
 • Riigiabi puhul kohaldatakse vastavaid riigiabi piirmäärasid.
 • Kui KIK toetus kaasrahastatavas projektis on üle 50%, siis esitatakse taotlus üldises korras keskkonnaprogrammi.

Kõikide tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel SIIN. Kaasrahastamise programmi teine taotlusvoor avaneb sügisel.

Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu ja taotluste esitamise tähtaeg on 31. märtsil 2023 kell 17.00. 

Taotlusvooru infotund toimub 7. märtsil 2023 kell 15.00-15.45 Teamsi keskkonnas. Registreerumine on avatud SIIN. Palume osalemisest teada anda hiljemalt 5. märtsiks.

Kontakt
Toetuse info