Skip to content
Vaegnägijatele

Tänasest on avatud merekeskkonna programm

Toetus/taotlusvoor
Merekeskkonna programm Foto: Kati Raudsaar

Tänasest, 15. veebruarist saab KIKist taotleda toetust erinevatele merekeskkonnaga seotud tegevustele. Merekeskkonna programmi eelarve on 575 000 eurot, toetuse summa ühe projekti kohta on kuni 115 000 eurot.

Siseriikliku keskkonnaprogrammi merekeskkonna programmist toetame uuringuid ja arendustöid, merestrateegia meetmekavas toodud tegevusi ning muid tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks. Lisaks toetame sadamate reostustõrjeplaani täitmiseks investeeringute tegemist ning laevadest ja sadametest lähtuva reostuse tõrjealaseid tegevusi.

Merekeskkonna programmist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Kõikide toetatavate tegevuste ja tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel SIIN.

Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu ja taotluste esitamise tähtaeg on 17. märtsil 2023 kell 17.00. Taotlusvooru infotund toimub 17. veebruaril 2023 kell 14.00-15.30 Teamsi keskkonnas, lisainfo ja eelregistreerimine SIIN.

Kontakt
Toetuse info