Skip to content
Vaegnägijatele

Otsime metsa, mulla, elurikkuse ja maakasutuse valdkonna rohekiirendi korraldajat

KIKi elluviidav projekt
Haanja mets Foto: Andres Orula

KIK otsib rohetehnoloogia arengukiirendi korraldajat iduettevõtetele. Metsa, mulla, elurikkuse ja maakasutuse valdkonnale keskenduva kiirendi eesmärk on aidata kaasa rohetehnoloogiate arengule ja iduettevõtete erainvesteeringute kaasamisele. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 13. mail 2024 kell 12.00.  

„Tervikuna on andmete kvaliteet, kasutatavus ja usaldusväärsus aluseks paremale metsanduspoliitikale ja ühiskondlikeks kokkulepeteks metsamajanduse ja  elurikkuse kaitse küsimustes. Metsal on väga oluline roll kliimamuutustega kohanemisel ja nutikatel lahendustel on selles tähtis osa, mis omakorda aitab kaasa meie ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele,“ ütleb Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming. 

KIKi roheinnovatsiooni projektijuhi Laura Gredzensi sõnul selgus kiirendile eelnenud metsaandmete talgutelt, et Eestil on  digitaalseid metsaandmeid, mida võiks innovaatiliste toodete ja teenuste arendamiseks kasutada. „Lahendused peavad pakkuma keskkonnasäästuga koos ka ärilisi võimalusi, mida annab viia laia maailma,“ lisab Gredzens. 

Rohelahendused keskenduvad kohalikele ja globaalsetele väljakutsetele, mis metsanduse puhul hõlmavad mitte ainult metsatöid ja tehnikat, vaid kogu sektorit ja väärtusahelaid. Kiirendis saavad iduettevõtted arendada rohelahendusi, mis on seotud metsa istutamise, puidu ja metsa kõrvalsaaduste väärindamise, kliimakindluse, kliimamuutustega kohanemise ja metsa majandamise mõjuga keskkonna- ja kliimaeesmärkidele. Innovatsiooni keskmes on ka elurikkuse säilimine ja taastamine, mulla hea seisundi nutikas seire ja tagamine, looduspõhiste rakenduste kasutuselevõtt ja targem maakasutus. 

Hanke võitja ülesanne on viia ellu arenguprogramm, mille käigus pakutakse iduettevõtetele tehnoloogia ja äriarendamise teenuseid. Kiirendi algab eelprogrammiga, mis kestab kuni kaks kuud ja kuhu valitakse 15 ettevõtet. Viis neist pääsevad põhiprogrammi, kus hakatakse arendama prototüüpe ja kaasama kapitali. Arengukiirendi pakub iduettevõtetele juurdepääsu ekspertidele, ressurssidele ja teadmistele, mis on vajalikud toodete ja teenuste arendamiseks, turule sisenemiseks ning erakapitali kaasamiseks, arvestades iga iduettevõtte personaalseid vajadusi ja arenguteekonda.  
 

Kokku toimub Eestis kuni 2026. aastani viis temaatilist arengukiirendit rohetehnoloogia ettevõtetele. Tänaseks on käimas kaks arengukiirendit: esimene keskendub materjaliteadusele, ressursside väärindamisele ja kemikaalide kasutuse vähendamisele ning teine on suunatud kohaliku elukeskkonna nutikatele lahendustele. Mais algab kandideerimine kolmandasse, liikuvuse ja logistika arengukiirendisse. Sõlmimisel on leping neljanda, energeetikale, ehitusele ja kliimakindlusele keskenduvale arengukiirendi korraldajaga. Metsa, mulla, elurikkuse ja maakasutuse kiirendi on järjekorras viies kiirendi. 

Ühtlasi on kuni 31. maini KIKis avatud ka toetuse taotlemise võimalus avatud voorus rohetehnoloogilistele iduettevõtetele prototüüpide arendamiseks ja rohetehnoloogiate katsetamiseks. Toetuse abil saavad iduettevõtted luua kestvaid praktilisi lahendusi, mis lahendavad keskkonna- ja kliimaväljakutseid. Rohkem infot toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt. 

Hanked ja taotlusvoor viiakse läbi Eesti taastekava raames Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele. 

Kontakt

Pressikontakt

Rohetehnoloogia iduettevõtete arendusteenused