Skip to content
Vaegnägijatele

Iduettevõtted saavad küsida toetust rohetehnoloogiate arendamiseks

Toetus/taotlusvoor
Beamline kiirendi Foto: Beamline

KIK avab 3. aprillil taotlusvooru iduettevõtetele, et toetada innovaatiliste rohetehnoloogiate arendamist. Toetusega aidatakse arendada tehnoloogiaid, mis aitavad kohaneda kliimamuutustega ja vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mail 2024 kell 17.00. 

„Kliimamuutuste pidurdamine eeldab uusi tehnoloogilisi lahendusi. Uued rohetehnoloogiad loovad eelduse ka Eesti majanduse kasvuks. KIKi toetus aitab lahendusi katsetada ja turule tuua just nendes valdkondades, kus näeme kliimaseaduse väljatöötamise aruteludes Eesti konkurentsieelist,“ sõnab kliimaminister Kristen Michal.

KIKi rohetehnoloogiate projektikoordinaatori Ööle Jansoni sõnul aitab toetus iduettevõtetel arendada oma ideed edasi tooteks või teenuseks. Toote varajane staadium on ressursimahukas ning tihti just siis tekib vajadus lisatoetuse järgi, et entusiasm ei väheneks. „Nii Eestis kui ka välismaal on uute puhaste tehnoloogiate arendamine ja kasutuselevõtt väga oodatud ning Eesti ettevõtete potentsiaal on suur, 2023. aastal investeeriti Eestis rohetehnoloogiatesse 250 miljonit eurot.“ Jansoni sõnul on toetusele lisaks sel aastal avanemas neli arengukiirendit iduettevõtetele rohetehnoloogiate arendamiseks: „Kiirendites saab lisaks tehnoloogia arendamisele läbida erinevaid koolitusi ja saada tuge oma ala edukatelt mentoritelt.“ 

Toetust antakse innovaatiliste rohetehnoloogiate ja -lahenduste arendamiseks, piloteerimiseks ja intellektuaalomandi esmakaitse taotlemiseks. Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine, mille kohta leiab täpsemat infot KIKi kodulehelt 

Toetust saavad küsida iduettevõtted, kelle arendatavad tehnoloogiad panustavad kliimamuutuste leevendamisse, sealhulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse või kliimamuutustega kohanemisse järgmistes valdkondades: 
1) materjaliteadus, ressursside väärindamine (sh tootlikkuse ja tõhususe suurendamine), ohtlike kemikaalide kasutuse vähendamine; 
2) kohaliku elukeskkonna rohetehnoloogilised lahendused; 
3) liikuvus ja logistika; 
4) muud rohetehnoloogiad. 

Vooru eelarve on ligikaudu 3,1 miljonit eurot. Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 30 000 eurot ja maksimaalne summa 300 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 80% projekti toetatavatest kuludest. Toetusele kohanduvad riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglid. 

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas alates 3. aprillist 2024. Taotlusvooru infopäev toimub 16. aprillil kell 10.00 veebi teel. Lisainfot toetuse ja infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt.  

Toetusraha tuleb taaste- ja vastupidavusrahastust, toetuse töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.  

Kontakt

Pressikontakt

Toetuse info