Skip to content
Vaegnägijatele

Keskkonnateadlikkuse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid keskkonnateadlikkust suurendavaid tegevusi.

2023. aastal toimus kaks taotlusvooru:

  • 03.04.-05.05.2023 taotlusvoor laagrite korraldamiseks loodus- ja keskkonnavaldkonna huviringide õpilastele
  • 22.05.-22.06.2023 taotlusvoor üleriigiliste teavituskampaaniate, meediatoodete ja ajutiste näituste korraldamiseks ning üleriigilise ja rahavusvahelise keskkonnahariduse alase koostöö arendamiseks

Taotlusvoorud on suletud.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning looduse hüvesid kasutades peame arvestama piiridega, mida ületades ohustame kogu elu maal. Programmist toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
6.04.2023 infopäev
Dokumentide näidised
Teavitusnõuded
2021 rahastamistingimused
2020 rahastamistingimused