Skip to content
Vaegnägijatele

Ukraina lapsed tutvusid Eesti loodusega ja käisid esimest korda metsas marjul

KIKi elluviidav projekt
Männikjärve raba õpperada Foto: RMK

Sõja eest pagedes on Eestisse jõudnud rohkem kui 25 tuhat Ukraina last ja noort. Ukraina noorte kohanemise toetamiseks korraldas KIK sel suvel loodusretki üle Eesti, millel osales ligi tuhat sõjapõgenikku. Sügisel jätkuvad matkad Ukraina õpperühmadele koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK).

„Suvistel matkadel nägime, et Ukrainast saabunud inimestel on suur huvi Eestimaa looduse ja selle hoidmise vastu,“ sõnas loodusretkede projektijuht Anni Raie. Ta lisas: „Retked said hulgaliselt kiidusõnu ja mis kõige toredam - äratasid osalejates huvi ja ka julgust omal käel erinevaid loodusradu avastama minna. Kõige põnevamad on ukrainlaste jaoks meie rabad, kuna neil taolist looduskeskkonda oma kodumaal ei ole.“

Suvistel matkadel nägime, et Ukrainast saabunud inimestel on suur huvi Eestimaa looduse ja selle hoidmise vastu.

Anni Raie

Sügisel toimuvad KIKi ja Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel matkad Ukraina klassidele koostöös RMKga, kes pakub Aegviidu ja Viimsi külastuskeskustes ukrainakeelset eriprogrammi. 

„RMK pakub ukrainakeelset teavet looduses liikumise võimaluste kohta, et ukrainlased ennast Eestis kodusemalt tunneks ja neil oleks rohkem võimalusi Eestimaa ja siinse looduse tundmaõppimiseks,“ lausus RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

Matkade eesmärgiks on tutvustada Ukraina lastele ja noortele Eestimaa loodust, selle hoidmist ning toetada keelekümbluse põhimõtetele tuginedes lihtsama keskkonnateemalise sõnavara omandamist. Senine tagasiside matkadele on olnud väga positiivne ja edaspidiste loodusretkede vastu tuntakse suurt huvi. Kuna paljud sõjapõgenikest lapsed ja noored olid Ukrainas peamiselt linnalise eluviisiga, siis on taoline matkamine enamusele esmane kogemus sellisel viisil metsas liikuda, loodust uurida või isegi metsamarju süüa.

Lisainfo ja partnerlusettepanekud on oodatud: Anni Raie ([email protected]; 59 094 144)

Kontakt
Loodusretked Ukraina lastele ja noortele