Skip to content
Vaegnägijatele

Riik toetab liikuvuse ja logistika arengukiirendi korraldamist

KIKi elluviidav projekt
Negavatt Foto: Negavatt

KIK sõlmis lepingu liikuvuse ja logistika arengukiirendi korraldamiseks, mis pakub rohetehnoloogia iduettevõtetele tehnoloogia ja äriarendamise teenuseid ning aitab iduettevõtetel jõuda kiiremini erainvesteeringute kaasamiseni. Kiirendit korraldavad Tartu Teaduspark ja Baltic Innovation Agency.

„Transpordi heitmetest ligikaudu kaks kolmandikku tuleb sõiduautode kasutamisest, seejuures 50% sellest moodustavad Harjumaal tekkivad heitmed. Seetõttu on hea meel, et arengukiirendi keskendub uute lahenduste loomisele just ühistranspordilahenduste ning jalg-, tõuke- ja elektrirataste kasutamise valdkonnas. Vajame uutmoodi mõtlemist ja praktilisi lahendusi, kuidas ühistransport või ka jalg-, tõuke- ja elektriratastega liikumine muuta mugavamaks ja kättesaadavamaks,“ ütleb Kliimaministeeriumi liikuvuse arengu ja investeeringute osakonna juhataja Eva Killar.

KIKi roheinnovatsiooni projektijuhi Laura Gredzensi sõnul on liikuvuse valdkonnas palju väljakutseid, millele iduettevõtted saavad hakata lahendusi otsima. „Väga oluline on leida viise, kuidas toetada inimesi ühistranspordi kasutamisel, seda nii tihe- kui ka hajaasustusega piirkondades. Olgu selleks siis nutikamad ühistranspordi jagamislahendused, vajaduspõhise transpordivõimaluse loomine või eri transpordiviiside ühendamine,“ lisab Gredzens.

Liikuvuse ja logistika arengukiirendi keskendub uute nutikate keskkonnasäästlike transpordilahenduste ja seda toetavate logistiliste süsteemide loomisele. Arengukiirendis soovitakse leida viise, kuidas ühistranspordilahendusi veelgi keskkonnasõbralikumaks muuta, edendada vajadus- ja tellimuspõhist ühistransporti ning jalg-, tõuke- ja elektrirataste kasutust.

Arengukiirendis tegeletakse ka andmepõhiste ja digitaalsete lahenduste loomisega, mis võimaldavad kogu süsteemi ümberkorraldamist vajaduspõhiselt juhtida. Samuti on oodatud nutikad lahendused erinevate liikuvusviiside integreerimiseks (nt MaaS), jalakäijatele suunatud rohetehnoloogilised lahendused ning posti- ja kullerteenusega seotud innovaatilised arendused, mis aitaksid kiirendada ja tõhustada kaupade kohaletoomist.

Tartu Teaduspargi juhatuse liikme Pirko Konsa sõnul pakub kiirendi terviklikku arendustuge neile iduettevõtetele, kes tegelevad rohepööret võimendavate toodete või teenustega liikuvuse ja logistika valdkonnas. „Programmi ootame iduettevõtteid, kes arendavad uuenduslikke ja keskkonnasäästlikke mobiilsus- ja logistikalahendusi ning toovad valdkonda juurde roheinnovatsiooni. Kiirendisse kandideerimise plaanime avada maikuus,“ sõnab Konsa.

Oma erialase panuse lisab kiirendile Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), mis koordineerib ka transpordi innovatsiooni koostöövõrgustikku (ITS Estonia). ITS Estonia võrgustiku juhi Lili Kuuse sõnul on ITLi klastril ja ITS Estonia’l mobiilsuse ja liikuvuse valdkondades pikaaegne kogemus, mis rohekiirendis osalevaid iduettevõtteid eesmärkide saavutamisel kindlasti toetab. „Oleme kiirendi korraldajatega kokku leppinud, et teeme igakülgset koostööd ja mis peamine, saame iduettevõtteid aidata kontaktvõrgustikuga nii Eestis kui maailmas,“ lisab Kuusk.

Kokku toimub Eestis kuni 2026. aastani viis erinevat arengukiirendit rohetehnoloogia ettevõtetele. Materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamisele keskenduvat kiirendit korraldab Beamline. Kohaliku elukeskkonna tarkade lahenduste kiirendit korraldavad ühiselt Tartu Teaduspark, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Baltic Innovation Agency ja Energex Energy Experts. Peatselt selgub energeetika, ehituse ja kliimakindluse kiirendi korraldaja ning metsa, mulla, elurikkuse ja maakasutuse arengukiirendi hange on plaanis avada veel sel kuul. Peatselt avab KIK paralleelselt ka toetuse iduettevõtetele prototüüpide arendamiseks ja rohetehnoloogiate katsetamiseks.

Hankeid viiakse läbi Eesti taastekava raames Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.

Kontakt

Pressikontakt

Rohetehnoloogia iduettevõtete arendusteenused