Skip to content
Vaegnägijatele

Riik toetab Ida-Viru reostuspärandi ohutustamist 3,9 miljoni euroga

KIKi elluviidav projekt
Purtse jõgi Foto: KIK

Kliimaminister Kristen Michal allkirjastas käskkirja, millega kehtestatakse toetuse andmise tingimused ning aastate 2023–2026 tegevuskava ja eelarve põlevkivitööstuse reostuspärandi ohutustamiseks ning alternatiivsete veeressursside hindamiseks Ida-Virumaal.

Toetuse andmise eesmärk on Ida-Virumaal põlevkivi töötlemisest tingitud jääkreostuse ohutustamisega ning elanikkonnale vee varustuskindluse tagamiseks alternatiivsete veeressursside hindamisega leevendada minevikus põlevkivi kasutamisega tekitatud keskkonnamõjusid, selgub käskkirjast. 

Toetust makstakse Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist ja toetuse maksimaalne osakaal on 70 protsenti abikõlblikest kuludest. Meetme kogueelarve on ligi 3,9 miljonit eurot, millest toetus on 2,7 miljonit eurot ning riiklik kaasfinantseering ligi 1,2 miljonit eurot.

Toetatavate tegevuste elluviija on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Kontakt