Skip to content
Vaegnägijatele

Pikendame rohevesiniku taotlusvooru taotluste esitamise tähtaega 15. maini

Toetus/taotlusvoor
Rohevesinik Foto: Getty Images

30. jaanuaril avasime KIKis taotlusvooru rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena. Toetuse eesmärgiks on testida Eesti oludes rohevesiniku kasutuselevõttu tootmisest lõpptarbimiseni. Pikendatud tähtaeg taotluste esitamiseks on 15. mail 2023.

9. märtsil 2023 kiideti heaks üldise grupierandi määruse (ÜGEM) muudatused, vastav pressiteade on leitav siit. Määruse muudatused on (esialgu vaid inglise keeles) leitavad siit.

Kuna muutus üldise grupierandi määrus, siis on muutmisel ka majandus- ja taristuministri 30.12.2023 määrus nr 109 Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena”.

Määruse muudatustega:

  • viiakse tervikahela erinevatele osadele antava riigiabi andmise alused vastavusse Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud ÜGEM muudatustega;
  • täpsustatakse „ei kahjusta oluliselt“ välistusnimekirja;
  • viiakse abikõlblikkuse perioodi vahetähtaeg vastavusse Euroopa Liidu Nõukogu 21. oktoobri 2021. a rakendusotsusega nr 2021/0319 Eesti taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta;
  • täpsustatakse taotlusvooru eelarvet.

Eelnevast tulenevalt on taotluste esitamise tähtaega pikendatud ja uus tähtaeg on 15. mail 2023 kell 17. Täpsem info toetuse kohta on leitav KIKi kodulehelt.

Toetust antakse taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest, toetuse andmise tingimused töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos KIKiga.