Skip to content
Vaegnägijatele

KIK toetab rohevesiniku kasutuselevõttu transpordis ja keemiatööstuses

Toetus/taotlusvoor
Rohevesinik Foto: Getty Images

Täna, 30. jaanuaril avab KIK taotlusvooru rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena. Toetuse eesmärgiks on testida Eesti oludes rohevesiniku kasutuselevõttu tootmisest lõpptarbimiseni, terviklahenduste loomiseks suunatakse 49 miljonit eurot.

„Vesiniku tervikahelaid arendades aitavad ettevõtted riigi toetuse abil kaasa uuenduslike keskkonnahoidlike tehnoloogiate arendamisele, panustades ühtlasi ka kliimahoidu ning kasvuhoonegaaside heite vähenemisse,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. Ta lisab: „Koos avame võimaluse uutele tehnoloogilistele lahendustele, mille kasutuselevõtt käib ettevõtetele üksi veel üle jõu. Tegemist on uudsete lahendustega mitte ainult Eesti, vaid ka üleilmses kontekstis ja mul on hea meel, et KIK saab siin taaskord oma õla alla panna.“

Vesiniku tervikahelaid arendades aitavad ettevõtted riigi toetuse abil kaasa uuenduslike keskkonnahoidlike tehnoloogiate arendamisele, panustades ühtlasi ka kliimahoidu ning kasvuhoonegaaside heite vähenemisse.

Andrus Treier, KIKi juhataja

Toetust antakse rohevesiniku tervikahela loomiseks tootmisest tarbimiseni. Transpordisektoris toetatakse rohevesiniku tootmisüksuse ja tankimistaristu rajamist ning transpordivahendi soetamist. Keemiatööstuses toetatakse rohevesiniku- ja keemiatööstuse lähteaine tootmisüksuste rajamist. Projektid peavad valmima hiljemalt 2026. aasta märtsiks.

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud äriühingud ning maksimaalne toetussumma projekti kohta on 20 miljonit eurot. Taotlusvooru kogueelarve suurus on 49,14 miljonit eurot. Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas kuni 30. märts 2023 kella 17-ni. Taotlusvooru infopäev toimub 21. veebruaril kell 13, eelregistreerimine on avatud kuni 16. veebruarini. Täpsem info toetuse kohta on leitav KIKi kodulehelt.

Toetust antakse taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest, toetuse andmise tingimused töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos KIKiga.

Varem on KIKist toetuse saanud Utilitase rohevesiniku tervikahela rajamise projekt, mille eesmärgiks on võtta rohevesinik kasutusele taksonduses. Projekt sai toetust summas viis miljonit eurot ja valmib hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

Kontakt
Toetuse info