Skip to content
Vaegnägijatele

KIK toetab põhikooliõpilaste keskkonnateemalisi õppekäike

Toetus/taotlusvoor
Õppekäik loodusesse Foto: Pexels

KIK toetab haridusasutusi põhikooliõpilastele suunatud keskkonnateemaliste õppekäikude korraldamisel. Toetust saab taotleda 1. aprillist kuni 29. aprillini. 

„Hiljuti valminud noorte keskkonnateadlikkuse uuringust selgus, et noorte keskkonnateadlikkus on madalam kui elanikkonnas üldiselt. Uuringust järeldub ka, et keskkonnateadlikkuse eelduseks on kokkupuude loodusega. Õppekäigud on väga hea meetod nii otseselt teadmiste andmiseks kui ka keskkonnahoidliku suhtumise kujundamiseks. Lisaks on looduses käimine hea vaimsele ja füüsilisele tervisele,“ sõnab Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja Eili Lepik.  

KIKi valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul pakub keskkonnateemalistes õppeprogrammides osalemine lastele võimaluse teadmisi rikastada ja luua seoseid koolitundides õpituga. „Lapsi aktiivselt kaasavad õppeprogrammid pakuvad koolitunnile täiendust – õppekäigul tärkab raamatutarkus ellu. Nii õpivad lapsed ümbritsevat väärtustama ja hoidma ning neist sirguvad keskkonnateadlikud noored,“ lisab Jürmann.  

Toetust saab küsida põhikooli 1.-9. klassi osalemiseks loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete õppeprogrammides. Toetuse suurus on 170 eurot ühe osaleva õpigrupi kohta ja õppekäik peab toimuma vahemikus 1.09.2024–31.08.2025.  

Lapsi aktiivselt kaasavad õppeprogrammid pakuvad koolitunnile täiendust – õppekäigul tärkab raamatutarkus ellu. Nii õpivad lapsed ümbritsevat väärtustama ja hoidma ning neist sirguvad keskkonnateadlikud noored

Rita Jürmann, KIKi valdkonnajuht

Taotlemise üks tingimus on,  et vähemalt 50% haridusasutuse planeeritavatest õppeprogrammidest kannaks Eesti Keskkonnahariduse Ühingu muraka logoga kvaliteedimärgist „Läbimõeldud programm“. Märgis näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õpilaste õppekäiguks nii sisuliselt kui ka metoodiliselt ette valmistatud. Õppekäikude kavandamisel on abiks portaal keskkonnaharidus.ee, kust leiab sobivaid õppeprogramme. 

Toetuse taotlemine toimub e-toetuse keskkonnas kuni 29. aprillini 2024 kell 17.00. Kõik huvilised on oodatud osalema toetuse tingimusi ja taotluskeskkonda tutvustaval infotunnil, mis toimub 9. aprillil kell 15 Teamsis. Täpsem info toetuse ja infotunni kohta on leitav KIKi kodulehelt. 

Selleks, et toetust jaguks rohkematele soovijatele, on taotlusvoor suunatud vaid põhikoolidele. Lasteaedadele avaneb lähiajal eraldi taotlusvoor, kus saab toetust taotleda rohetehnoloogia valdkonda tutvustavate praktiliste ja lõimitud tegevuste elluviimiseks.   

KIKi toel on aastate jooksul loodusteadmisi saanud juba enam kui 800 000 last, kes on osalenud mõnes õppeprogrammis. Üksnes eelmisel aastal osales 5418 programmis 105 698 last. Õppekäikude toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötasid välja KIK ja Kliimaministeerium ning seda rahastatakse riigieelarvesse laekunud keskkonnatasude arvelt. 

Kontakt

Pressikontakt

Toetuse info