Skip to content
Vaegnägijatele

KIK sai toetuse kestliku sinimajanduse edendamiseks

KIKi elluviidav projekt
Vaade lainetega merele ja pilvedele

KIK rahvusvaheline projekt sai Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammi “Euroopa Horisont” toetuse! Projekt MARTE, “Meretehnoloogia tippkeskus kestliku sinimajanduse edendamiseks Baltikumis”, kaasab partnereid Eestist ja Lätist ning vältab aastail 2025-2028. MARTE eelarve on 5 miljonit eurot. 

MARTE projekti eesmärk on edendada säästliku ja keskkonnasõbraliku sinimajanduse arengut Läänemere piirkonnas ning soodustada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu kogu meretööstuse väärtusahelas. Projektiga luuakse piiriülene innovatsioonistrateegia ja seda toetav võrgustik ning arendatakse võimalusi uute tehnoloogiate katsetamiseks Läänemere keskkonnas. Peamiselt keskendutakse sellistele meretehnoloogiate rakendusvaldkondadele nagu avamereenergia, targad meremasinad, arukad sadamad, mereressursside säästlik kasutus ja merekeskkonna seire ning parandamine.

Projekti on kaasatud Eesti ja Läti partnerid erinevatest sektoritest: teadusasutused (TalTech, Tartu Ülikool, Ventspilsi kolledž, Läti mereökoloogia instituut), avaliku sektori asutused (Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kurzeme Planning Region, Saaremaa Arenduskeskus, Läti Investeerimis- ja Arenguagentuur), tööstus (Eesti Meretööstuse Liit, Ventspilsi sadam) ja rannikukogukonnad (WWF, Baltijas Krasti, Saarte Koostöökogu). Projekti nõukokku kuuluvad HELCOMi, Läti Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kliimaministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.

Kontakt