Skip to content
Vaegnägijatele

KIK avab eraisikute veetaristu toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril

Toetus/taotlusvoor
Vesi Foto: Pexels

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril kell 10.00. 

Toetuse eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna alusel, toetuse summad on toodud KIKi kodulehel. Taotlusvooru eelarve on ligi
800 000 eurot.

Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mis avalikustatakse vooru avamisel. Vormi on võimalik KIKi saata nii e-posti teel ([email protected]) kui paberil (Narva mnt 7a, 15172, Tallinn).
NB! Paberil saates tuleb arvestada, et pingeritta seatakse taotlused KIKis registreerimise aja järgi.

Toetust antakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi meetmest „Veemajandustaristu arendamine”. Veekaitse valdkonda toetab Keskkonnaministeerium.

Kontakt
Info toetuse kohta