Skip to content
Vaegnägijatele

Ida-Virumaal suleti 15 põlevkivikaevanduste varinguauku

KIKi elluviidav projekt
Varinguauk Foto: Aspen Grupp

Ida-Virumaal lõppesid põlevkivi kaevandamise tagajärjel tekkinud 15 varinguaugu sulgemistööd. Tööde käigus likvideeriti ja korrastati altkaevandatud aladel olevad varingud, mis paiknesid 13 kinnistul. Tööde maksumus oli 66 753 eurot, tööd tegi Aspen Grupp OÜ.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on kõik riskantsed varinguaugud nüüdseks suletud ega ole enam inimestele ja loomadele ohtlikud. „Probleem oli muutunud väga tõsiseks, sisse hakkasid varisema kaevanduskäikude ja nende tuulutusavade pinnakihid,“ ütles keskkonnaminister. „Varingud on tekkinud endistel allmaakaevanduste aladel, mille sulgemisest on möödas juba üle 40 aasta. Riskide maandamiseks oli viimane aeg midagi ette võtta.“

KIKi projektijuht Maarja Küttä selgitab, et paraku polnud Ida-Virumaal pikka aega jõutud pärandmõjudega tegeleda, kuid tänaseks on esimeses järjekorras riik likvideerinud 15 sügavat ja hoonete läheduses või põllumaal olevat auku“ sõnab Küttä. „Varinguaugud suleti tüüpprojektide järgi, mis KIKi eestvedamisel valmisid 2021. aastal. Neid tüüpprojekte saab ka edaspidi kasutada ühetaoliste kaevandusvaringute likvideerimiseks.“

Varinguaugud suleti tüüpprojektide järgi, mis KIKi eestvedamisel valmisid 2021. aastal. Neid tüüpprojekte saab riik ka edaspidi kasutada ühetaoliste kaevandusvaringute likvideerimiseks.

KIKi projektijuht Maarja Küttä

Järgnevalt kavandab Keskkonnaministeerium Õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) vahenditest meedet „Piirkondlik põlevkivi kaevandamise ja töötlemise pärandmõjude likvideerimine ning vähendamine ja ohtlike jäätmete käitluse piirkondlik arendamine“. Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõunik Helena Gailan selgitab, et nimetatud meetme üks eesmärkidest on maavarade kaevandamise ja töötlemise pärandmõjude likvideerimine ning vähendamine. „Sellega seoses kavandame ennetavalt stabiliseerida suurima varingute tõenäosusega alad ja šurfid, mis paiknevad inimestele lähedal, kus toimub majandustegevus ja on oht rasketehnika sisse vajumiseks,“ selgitab Gailan. „Kaevandamise pärandmõjude likvideerimise meetme avamine on plaanitud 2023. aasta kevadel ning elluviimise periood on kuni 2027. aastani,“ lisab ta.

Täpsemalt 15 varinguaugu sulgemise kohta leiab infot KIKi kodulehelt siit. KIK korraldas tüüpprojektide väljatöötamise ja prioriteetsete varinguaukude sulgemistööd Keskkonnaministeeriumi tellimusel.

Kaevanduse varinguaugu avastamisel tuleb sellest teavitada Keskkonnaametit, kes kontrollib teates märgitud varingu asukohta ning selgitab välja, kas selle korrastamiskohustus on riigil või kehtiva kaevandamisloa omanikul. Nendel aladel, kus kaevandamisest on möödas enam kui 10 aastat ning kehtivat kaevandamisluba ei ole, on korrastamise kohustus jäänud riigile.
 

Fotod varinguaukudest. Autor: Aspen Grupp

Varinguauk_6

Varinguauk_5

Varinguauk_4

Varinguauk_3

Varinguauk_2

Varinguauk_1

 

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar

Projekti info KIKi kodulehel