Skip to content
Vaegnägijatele

Avanes keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi taotlusvoor

Toetus/taotlusvoor
Veemajanduse programm Foto: KIK

15. märtsist saab KIKist taotleda toetust erinevatele keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi tegevustele. Taotlusvooru eelarve on 5 175 000 eurot, mis jaguneb nelja tegevuse vahel.

Veemajanduse programmist toetame: 

  • Joogiveevarustuse ja reoveekäitluse valdkonnas olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) rekonstrueerimist ja üle 500 inimekvivalendi (ie) suurustel reoveekogumisaladel uute ÜVK süsteemide väljaehitamist ning ÜVK-ga ühendatud tööstus- ja tootmisettevõtte eelpuhasti ehitamist;
  • Esmakordselt avatud! Väikeste reoveekogumisalade (kuni 100 ie) piires ÜVK rekonstrueerimist ja rajamist ning ÜVK-ga ühendatud tööstus- ja tootmisettevõtte eelpuhasti ehitamist.  
  • Jääkreostuse likvideerimist ning reostuskollete ohutustamist.
  • Kehtivate veemajanduskavade meetmeprogrammis ette nähtud uuringute teostamist ning muid riikliku tähtsusega veemajanduse valdkonna arendustöid.

Kõikide toetatavate tegevuste ja tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel SIIN.

  • NB! Tegemist ei ole eraisikute veetaristu toetusega ning siit taotlusvoorust ei saa toetust kinnistusisesteks töödeks, et ühineda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga! Selle taotlusvooru sulgesime seoses eelarve täitumisega 16. jaanuaril 2023. See toetus on mõeldud vee-ettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele, äriühingutele, mittetulundusühingutele jt juriidilistele isikutele. 

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu ja taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2023 kell 17.00. 

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar

Pressiinfo

Toetuse info