Skip to content
Vaegnägijatele

Aprillis alustab tegevust KOVidele suunatud rohepöörde juhtimise koostöövõrgustik

KIK kui asutus
Taim Foto: Aivi Allikmets

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) eilsel juhatuse koosolekul tegi Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ettepaneku ELVLi egiidi all tegutseva R-Klubi algatamiseks.

R-klubi võrgustik saab olema omavalitsusjuhtidele hooandjaks, mille tegevuste keskmes on strateegiliselt valitud keskkonna- ja kliimateemad, et sisustada, mõtestada ja seostada rohepööret nii kohalike omavalitsuste igapäevatöö juhtimise kui ka investeerimistegevusega.

Tallinn rohelise pealinnana ja esimese aasta eesistuja omavalitsusena saab panustada klubi käivitamisesse. „Tallinnal on Euroopa rohelise pealinnana rida algatusi ja kogemusi, mida teiste omavalitsustega jagada nagu näiteks rohefaktor, rohehanked, keskkonnahoidlikute ürituste juhend ja OECD ringmajanduse raport. Ent on ka seda, mida teistelt õppida – ettevõtmisi, mida on Tallinnas rakendatud ühtmoodi ja teistes linnades veidi teistmoodi. Kindlasti on kasulik kogemusi vahetada, samuti ühiste huvide korral koos uusi arendusprojekte käivitada,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

R-klubi saab olla ühiseks arengumootoriks ja koostööprojektide taimelavaks elukeskkonna paremaks muutmisel.

Helen Sulg, KIKi arengu- ja koostöökoja juht

R-klubi loomise idee sündis pärast mitmeid laiaringi arutelusid ja Tartu ülikooli mullu läbi viidud uuringu tulemusi, mis näitasid vajadust kohalike omavalitsuste rohepöörde juhtimise koostöövõrgustiku järele.

„Kui spetsialistidele temaatilisi arutelu- ja koolitusformaate jagub, siis omavalitsusjuhtidele rohepöörde kui süsteemse muudatuse juhtimiseks neid täna praktiliselt pole. Klubi saab olla ühiseks arengumootoriks ja koostööprojektide taimelavaks elukeskkonna paremaks muutmisel,“ selgitas klubi idee partner Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg.

R-Klubi tegutseb omavalitsuste eestvedamisel roteeruva eesistujaga ning partnerluses ELVLi ja KIKiga, kes panustavad sisusse, kaasavad rahvusvahelisi, riigi- ja teaduspartnereid koostöövõrgustiku üritustesse ja moodustavad klubi toimkonna.

R-Klubi väljakuulutamine toimub Linnade ja Valdade Päevadel 12.-13. aprillil Tallinnas, SOKOS Hotel Viru konverentsikeskuses. Kõik omavalitsuste juhid on oodatud R-Klubiga liituma ja aruteluringis kaasa mõtlema. Täpsem teave Linnade ja Valdade Päevade kodulehelt.

Kontakt

Kohalike omavalitsuste rohearendused

Pressikontakt