Skip to content
Vaegnägijatele

35 haridusasutust üle Eesti asuvad suurendama teadlikkust rohetehnoloogiast

Rahastusotsus
Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine Foto: Pexels

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas 35 projekti, mis suurendavad 1.-12. klasside õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast. Projektid aitavad tutvustada õpilastele ja kooliperele rohetehnoloogia valdkonda, selle seost kliimamuutustega ning panustavad elluviidavate tegevuste abil ka keskkonnahoidu.

„Me vajame uusi roheinsenere ja laiemalt tehnoloogias hästi orienteeruvat põlvkonda, et riigina majanduskonkurentsis edukas püsida,“ ütleb keskkonnaminister Madis Kallas. „Maast madalast nutikate rohelahendustega kokkupuutumine ja nende leiutamine aitab selliste inimeste kujundamisele kaasa,“ selgitab keskkonnaminister õpilaste rohetehnoloogiate projektide toetamise vajalikkust.

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Lauri Alver sõnab, et laste ja noorte kaasamine rohetehnoloogiliste lahenduste loomisesse on rohepöörde valguses väga oluline. „Elluviidavates projektides saavad lapsed ja noored loodusainetes õpitut praktiliselt katsetada ja luua nutikaid lahendusi. Loodetavasti innustavad saadud kogemused noori ka tulevikus loodus- ja reaalteadusi edasi õppima,“ lisab Alver.

Toetuse sai näiteks Viljandi Vaba Waldorfkool, kus gümnasistid läbivad ehituspraktika, mille käigus luuakse võimalus kasutada vihmavett tualettruumide loputuskastides. Rocca al Mare Koolis ehitavad õpilased ise päikesejaama ja tuulegeneraatorid, mõõdavad Tallinna lahe vee omadusi ning puhastavad lahe ümbruse olmeprügist. Taibukate Teaduskool rajab õppelabori, et toetada loodusainete õppimist praktiliselt nii teaduskooli õpilastel kui ka Viljandimaa üldhariduskoolide õpilasgruppidel. Märjamaa Gümnaasiumis töötatakse välja aktiivõppe meetodid, et tutvustada õpilastele taastuvenergia lahendusi, soetatakse praktilised katsevahendid ja rajatakse näidis-päikesejaam.

Kõikide toetust saanud projektidega saab tutvuda siin. Taotlusi said esitada juriidilised isikud, üldhariduskoolid, huvikoolid ja keskkonnahariduskeskused. Taotlusvooru eelarve oli 366 000 eurot.

KIK toetas ka eelmisel aastal kuutteist eriilmelist ja loovate lahendustega rohetehnoloogiaprojekti üle terve Eesti. Muraste koolis Harjumaal korraldatakse õpilastele koolitusi taastuvenergeetikast ja tuulegeneraatoritest, teooriaõpet toetab õuesõppeklassi juurde loodav näitlik tuulegeneraatorite õppebaas. Tõrva gümnaasiumis toimub õpilastele päikeselaadijate ja hüdrogeneraatorite töötuba ning korraldatakse rohetehnoloogiate ideekonkurss.

Toetust antakse Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemist. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kontakt