Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursitõhusus

Staatus

Avanemas
Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

Toetame ettevõtete tootmise ressursikasutuse tõhustamist.

Taotlusvoor ei ole avatud ning Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetust saanud projektid on elluviimisel. 

Uut taotlusvooru mõnevõrra muudetud tingimustel valmistatakse ette. Toetuse andmise tingimuste määruste eelnõud leiab eelnõude infosüsteemist (ressursiaudit: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/9a705c9a-63e1-4cb0-bbca-4cfdef56651b ja investeeringud: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/109af8de-f6f4-472f-9c47-4362be23e56a). Tegemist on eelnõudega ja neis olevad tingimused võivad muutuda.

Taotlusvooru ajaks on kavandatud 2023. aasta lõpp. Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda Kliimaministeeriumi pressiteatest siit.

Toetuse eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetame ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes. 

Toetust anti  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust anti Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Tulevases meetmes antakse toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 

Kontakt
E-toetuse keskkond
Eelmise vooru toetuse andmise tingimused
Eelsmise vooru toetuse ja hindamisega seotud dokumendid
Hanked
Struktuuritoetuste (2014-2020) õigusaktid
Struktuuritoetuste (2014-2020) teavitusnõuded
Eelmise vooru infopäeva salvestus
Edulood