Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursitõhusus

Staatus

Avatud
Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame ettevõtete tootmise ressursikasutuse tõhustamist

Toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete ressursitootlikkust ning aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele. Meetmete väljatöötamist koordineerib Kliimaministeerium.

Toetuse info RRF meetmes (voor avatud 29. aprillini 17.00)

29. aprillil sulgub taotlusvoor taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) ressursitõhususe investeeringutele. Loe täpsemalt siit, miks tulla just sellesse vooru veel taotlema! 

Hetkel on taotlusi esitatud summas ca 4 000 000 eurot ning vaba jääk on ca 1 000 000 eurot. Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas

Tegu on väikesemahulise vooruga, millele lisandub jooksvalt vabanevaid vahendeid teistest projektidest. 

Taotlemise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Toetuse andmise tingimuste määrust on varasemaga võrreldes muudetud - minimaalne toetuse summa on 200 000 eurot ja maksimaalne 500 000 eurot, vara säilitamise kohustust pikendati viie aastani. 

Taotlemiseks vajalikud dokumendivormid on leitavad lehe paremas servas. 

Toetuse info ÜF meetmes

Taotlusvoor Ühtekuuluvusfondist ettevõtete ressursitõhususe investeeringuteks avaneb 30. aprillil, teeme endast parima, et taotlusvormi eeltäitmine oleks võimalik alates 23. aprillist. 

Taotlusvooru infopäev toimub 17. aprillil kell 14.00-16.30 Teamsi keskkonnas.  Infopäevaga saab 17.04 kell 14.00 liituda SIIN. 

Ühtekuuluvusfondi meetme "Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027" määrus on vastu võetud 21.03.2024. Taotlusvooru eelarve summaks on 10 000 000 eurot, millest vähemalt 4 000 000 eurot suunatakse tootmisüksustele väljaspoole Tallinna ja Tartu regioone.  

Ressursitõhususe investeeringuteks toetuse taotlemise eelduseks on ressursiaudit. Selle kohta saab täpsemat infot lugeda siit

Taustinfot toetuse kohta lugeda Kliimaministeeriumi pressiteatest siit.

Taotlemiseks vajalikud dokumendivormid on leitavad lehe paremas servas. Hetkel on seal eelnõud ja need võivad osaliselt muutuda, ajakohased vormid avaldatakse hiljemalt taotlusvormi eeltäitmise ajaks.

 

Kokku on 2021-2027 rahastusperioodist plaanis ettevõtete ressursitõhusust toetada 33,5 miljoni euroga, esimeses voorus on kavas rahastada projekte 10 miljoni euro ulatuses, hilisemate taotlusvoorude tingimused täpsustuvad 2024. aasta jooksul.

Kontakt
E-toetuse keskkond
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) toetuse andmise tingimused
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) taotluse ja hindamisega seotud dokumendid
RRF teavitusnõuded
RRF Infopäev 16. augustil 2022
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) meetme riigiabi koolitus (25.04.22 infopäeva salvestus)
ÜF Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027
Ühtekuuluvusfondi taotluse ja hindamisega seotud dokumendid (kavandatava taotlusvooru esialgsed versioonid, mis võivad muutuda)
Toetusega seotud dokumendid (2021-2027)
Struktuuritoetuste (2021-2027) õigusaktid
Struktuuritoetuste (2021-2027) teavitusnõuded
"Ei kahjusta oluliselt" ja kliimakindluse hindamisega seotud dokumendid
Võrdsete võimaluste edendamise digitööriist
Hanked
Edulood