Skip to content
Vaegnägijatele

Päästesõidukite soetamine keskkonnaõnnetustele reageerimiseks

Projekti elluviija: Päästeamet

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 2 876 440,72 €

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond, riiklik kaasfinantseering

Periood: 01.01.2019-31.05.2023

Projekti sisu:

Kliimamuutustest tingitud sagenenud äärmuslikud ilmastikunähtused ning metsa- ja maastikupõlengud põhjustatavad üha suuremat kahju keskkonnale ja isikute varale.

Päästeameti kasutuses on hulgaliselt päästesõidukeid, mis lähiaastatel ületavad optimaalse kasutusaja. Projekti raames soetatav uus päästetehnika suurendab metsatulekahjude kustutusvõimekust ja valmisolekut päästetöö tegemiseks raskesti ligipääsetavates kohtades. Väheneb päästetöödel õnnetuse likvideerimiseks kuluv aeg, hädaolukordadest tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused, välisõhu saastumine ning risk inimeste tervisele.

Uued päästesõidukid on oma olemuselt multifunktsionaalsed ning nende olemasolu suurendab lisaks keskkonnaalasele valmisolekule lisandväärtusena ka üldist sisejulgeolekualast turvalisust.