Skip to content
Vaegnägijatele

Üraskikahjustuste ennetamine erametsas

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Vabariigi valitsuse toetus

Toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades.

Toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades. Toetatakse püünispuude kasutamist, feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist ning värske tormikahjustuse likvideerimist. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Püünispuude kasutamiseks võib toetust küsida vaid metsaühistu.

 

Toetuse määr ühe erametsaomaniku kohta kalendriaastas on:

  • püünispuude kasutamisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta;
  • feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel kuni 40 eurot feromoonpüünise komplekti kohta, kuid mitte rohkem kui kümne feromoonpüünise komplekti jaoks;
  • värske tormikahjustuse likvideerimisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta.

Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused. Tormikahjustus võib olla likvideeritud ka taotlemisele eelnenud kalendriaastal.

 

Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus:

  • vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk;
  • katastriüksusel on kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga;
  • püünispuid on hakatud kasutama, feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks.

Tormikahjustuse likvideerimiseks antakse toetust, kui tormikahjustusega kuuskede maht on vähemalt 10 tihumeetrit katastriüksuse kohta, kahjustuse ulatus on eraldise kohta alla 0,5 hektari ning puud on metsast välja veetud õigel ajal üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

Püünispuude kasutamise toetust saab kuuse ettevalmistamiseks püüniseks ja püünispuu õigeaegseks väljaveoks üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

 

Pikemalt saad üraskikahjude ennetamise toetuse taotlemise kohta lugeda Erametsaportaalist.

Kontakt