Skip to content
Vaegnägijatele

Nullheitega sõidukite ostutoetus

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)

Toetame nullheitega sõidukite ostu

Toetust antakse uute, nii müügilepinguga omandatud kui ka liisingulepinguga kasutusse võetud täiselektriliste (sh vesiniku kütuse elemendiga) sõiduautode ja väikekaubikute (M1 ja N1 kategooria) ning elektriliste kastirataste ostmiseks. Sõiduk peab olema uus, alates 06.02.2023 ostetud ja kätte saadud ning auto puhul esmaselt Transpordiameti registris toetuse taotleja nimele registreeritud. Toetust saab küsida kahe kuu jooksul alates sõiduki oma valdusesse saamisest (auto puhul pärast ostmist ja registreerimist Transpordiametis, kastiga ratta puhul pärast ostmist ja kätte saamist). Taotlusi sai hakata esitama alates 27.02.2023.

Keskkonnaminister allkirjastas 2. veebruaril nullheitega sõidukite ostutoetuse tingimuste määruse. Määrus on avaldatud Riigi Teatajas. Määrus jõustus 06.02.2023. Jõustumisest alates võib osta (ostu-müügilepingu sõlmida) ja registreerida sõiduki, millele toetust taotletakse. Taotlusvoor taotluste esitamiseks on avatud elektroonses taotluste keskkonnas E-Toetus alates 27.veebruarist. 

Meetme eesmärk on Eestis kasvuhoonegaaside heite vähendamine transpordisektoris nullheitega sõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning nullheitega sõidukite kasutamise propageerimine.

Meetme eelarve

  • füüsiliste isikute M1 ja N1 kategooria sõidukite ostutoetuseks 3 875 000 eurot
  • juriidiliste isikute M1 ja N1 kategooria sõidukite ostutoetuseks 3 875 000 eurot
  • füüsiliste isikute kastiga ratta ostutoetuseks 375 000 eurot
  • juriidiliste isikute kastiga ratta ostutoetuseks 375 000 eurot.
Eelarve kasutamine seisuga 15.07.2024*SõidukeidKasutatud rahaJääk
Nullheitega auto ostutoetus eraisikutele5652 820 5781 054 422
Nullheitega autode ostutoetus ettevõtetele5322 120 6541 754 346
Kastiga jalgratta ostutoetus eraisikutele111135 016239 984
Kastiga jalgrataste ostutoetus ettevõtetele9997 414277 586

                                                 *Arvesse on võetud toetust saanud taotlused + esitatud, hindamisel olevad taotlused.

Meetme eelarve võimaldab toetust anda umbes 1743 M1 ja N1 kategooria sõiduki ja 675 kastiga ratta ostuks. Selle eeldatav otsene mõju CO2 emissiooni vähenemisse on nelja aasta jooksul ca 27 tuhat tonni, arvestades bensiini- ja diislikütuse kogust, mis jääb tarbimata.

Toetust anname heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium (nüüdne Kliimaministeerium).

 

NB! Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ohtlike toodete registrisse on 15.03.2024 lisatud Babboe kaubajalgratas (nimetus: City-E, kaubamärk: Babboe, mudeli tüüp/number: City-E). Kui omate tagasinõutavat toodet, lõpetage selle kasutamine ning pöörduge müüja poole edasiste juhiste saamiseks.


NB! Internetis leidub kauplejaid, kes reklaamivad oma müüdavaid sõidukeid kui kastirattaid, millele saab toetust, kuid see pole alati nii.  Kõik elektrimootoriga kaherattalised ei ole sellest meetmes toetatavad. Toetust makstakse vaid Liiklusseaduse mõistes jalgrattale, millel on kuni 250 W mootor, maksimaalne kiirus 25 km/h ja raami osana (pikendatud ja tugevdatud raam) on ehitatud kast või alus kauba või inimeste veoks. 

Seda me ei toeta.