Skip to content
Vaegnägijatele

Kombineeritud sademeveesüsteemid

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetame sademevee probleemide lahendamist tiheasustusaladel.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 27. novembrist jooksvalt kuni eelarve täitumiseni. 

 

NB! Pärast kliimaministri määruse nr 53 muudatuse jõustumist 31.05.2024 esitatud taotlusi hinnatakse määruse kehtiva redaktsiooni alusel. 

Määruse lisas 2 on avaldatud tehnoloogilise projekti koostamise juhis.

 

Taotlusvooru tingimusi tutvustav teabepäev toimus 16.01.2024 kell 13.00 Teamsi keskkonnas (infopäeva salvestuse ja ettekanded leiab paremast menüüst alapunktist "Infopäeva salvestus"). 

 

Toetuse eesmärk on sademevee probleemide lahendamine tiheasustusaladel.

 

Toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Kliimaministri määrus 31.08.2023 nr 53 "Kombineeritud sademeveesüsteemide, sealhulgas lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamiseks toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021-2027" koos seletuskirjaga leiab parempoolsest paneelist.

EL ühtekuuluvusfondi logo
Kontakt
E-toetus
Toetuse andmise tingimused
Taotlemisega seotud dokumendid
Struktuuritoetuste (2021-2027) õigusaktid
Struktuuritoetuste (2021-2027) teavitusnõuded
Toetusega seotud dokumendid (2021-2027)
Infopäeva salvestus
Hanked
Võrdsete võimaluste edendamise digitööriist