Skip to content
Vaegnägijatele

Jäätmete liigiti kogumise toetamine kohalikes omavalitsustes

Staatus

Avatud
Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)

Toetame biolagunevate jäätmete liigiti kogumise vahendite soetamist.

Taotlusvoor on avatud ja taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu. Taotlusvoor on avatud kuni eelarve ammendumiseni.

20. oktoobril toimus taotlusvooru infopäev, seda saab järele vaadata SIIT 

Toetust antakse kodumajapidamistes tekkivate biojäätmete liigiti kogumiseks vajalike konteinerite, korvide või tekkekohal kompostimiseks kompostrite soetamiseks.

Toetuse eesmärk on suurendada teisese toorme kasutamist jäätmete liigiti kogumise võime tõhustamise kaudu ja seeläbi vähendada jäätmete ladestamist. Meetme eesmärgi saavutamiseks antakse kohalikule omavalitsusele või jäätmeseaduse nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele toetust biolagunevate jäätmete liigiti kogumiseks vajalike vahendite soetamiseks.

Varasemalt on sama meetme alt antud toetust biojäätmete liigiti kogumise taristu rajamiseks ja laiendamiseks ning biolagunevate jäätmete liigiti kogumise vahendite soetamiseks.

Toetust jagame heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ning meetme töötas välja Kliimaministeerium.