Skip to content
Vaegnägijatele

Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt

Staatus

Avanemas

Rahastusallikas

Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)

Toetame taotlejaid Euroopa Liidu Innovatsioonifondi projektiideede esitamisel toetuste ja vähempakkumiste iga-aastastesse taotlusvoorudesse.

23. novembril 2023 avati nii väike-, keskmiste kui suurprojektide voor mahuga 2,5+, 20+ ja 100+ miljonit eurot. Taotluste tähtaeg oli 9. aprillil 2024. Voorude eelarve on 4 miljardit eurot. Infopäeva materjalid siin. Toetusvoor avaneb taas igal sügisel. Täpsem info sakil "2024 aasta toetused".

23. novembril kuulutati välja ja 8. veebruaril suleti esimene taastuvvesiniku oksjon eelarvega 800 miljonit eurot. Infopäeva materjalid siin. Uut oksjonit on oodata 2024. aasta lõpus, oksjon on eeldatavalt iga-aastane. Täpsem info sakil "Vesiniku oksjon 2024"

Ettevõtetele, kelle tegevused sobituksid Innovatsioonifondi taotlustesse, pakutakse võimalust projektide täiustamiseks EIB (Euroopa Innvoatsipanga) poolt. Täpsem info sakil "Projektide nõustamine".

KIK pakub ettevõtjatele tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti sobivust Innovatsioonifondi ja olla teiseks silmapaariks taotluste koostamisel.

 

ÜLDINFO

Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uute ja EL tasemel innovaatiliste ning madala süsinikuheitega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu. Meede ei toeta inkrementaalset innovatsiooni (tootmise tavatehnoloogilist uuendamist).

Programmi juhtüksus on Euroopa Komisjon (EK), projekti haldamise, sh taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud rakendusagentuurile Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). 

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni taotluste esitamise portaali kaudu.

 

Innovatsioonifondi fookusvaldkonnad:

  • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine
  • Süsiniku kinnipüüdmine, ladestamine ja utiliseerimine
  • Energiaintensiivne tööstus, sh süsinikuintensiivsete toodete asendamine
  • Energia salvestamine, sh energia salvestamise lahendused tööstuses
  • Transport ja ehitised

Sihtrühm: ettevõtjad (keskmised ja suured ettevõtted, korporatsioonid, iduettevõtted) k.a. avaliku sektori omandis või osalusega ettevõtted.

 

Kuigi tegemist on otsetoetusega Euroopast, pakub KIK ettevõtjatele tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti sobivust ja aidata taotlusmaterjalide koostamisel teise silmapaarina. Nõustamine on konfidentsiaalne.

Eenõustamiseks või täiendava infomaterjali saamiseks eri toetusmeetmete kohta palume kontakteeruda aadressil [email protected] või telefonil 58 800 225. Eelnõsutamiseks palume saata projekti lühikokkuvõtte.

Innovatsioonifondi uudistega kursis olemiseks on võimalik liituda meililistiga SIIN.

 

Seni toimunud ja tulevased voorud:

SPV - suurprojektide voor, VPV - väikeprojektide voor, PV - erinevate toetuste ühisvoor

VOOR

TOETUSFOND

TAOTLUSI

RAHASTATUD PROJEKTID

SPV 2020

1 mld €

311 / 70

7

VPV 2020

100 mln €

232

30

SPV 2021

1,5 mld €

139

16

VPV 2021

100 mln €

66

16

SPV 2022

3 mld €

239

41

VPV 2023

100 mln €

72

17

Taastuvvesiniku oksjon 2023

720 mln €

132

7

PV 2023

4 mld €

Hindamisel

Taastuvvesiniku oksjon 2024

1,2 mld €

Avatakse 2024 sügisel

PV 2024

3,6 mld €

Avatakse 2024 sügisel

 

Valitud projektide staatuse ülevaade: