Skip to content
Vaegnägijatele

Hüvitis Natura 2000 alal ja väljaspool

Staatus

Planeerimisel

Rahastusallikas

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Vabariigi valitsuse toetus

Looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu kompenseerimine erametsaomanikele.

Looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävad tulu kompenseeritakse kahe meetme kaudu:

Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus 

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Hüvitise määr on

  • 134 eurot Natura 2000 sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoialal asuvas metsaelupaigas, Natura 2000 sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis;
  • Kuni 60 eurot Natura 2000 alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas piiranguvööndis, hoiualal ja alal, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses (projekteeritav ala).

Hüvitise määr on kuni 60 eurot hektari kohta.

 

Pikemalt saad looduskaitseliste piirangute hüvitiste taotlemise kohta lugeda Erametsaportaalist.

 

2024. aastal võeti taotlusi vastu 4.-30. aprillini. Järgmine võimalus taotluste esitamiseks on 2025. aasta kevadel.

 

Kontakt