Skip to content
Vaegnägijatele

Varmata AS avaldus gaasi kõrge lõpphinna osaliseks kompenseerimiseks

Toetuse saaja aktsiaselts VARMATA
Valdkond Energeetika
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
Projekti maksumus 203863.00 €
Toetuse summa 203863.00 €
Projekti number RE.5.03.22-0057
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Gaasi kõrge lõpphinna mõju vähendamiseks toetuse andmine
Projekti staatus Käimasolev