Skip to content
Vaegnägijatele

Vaivara Gaas OÜ gaasikulude kompenseerimine

Toetuse saaja Osaühing Vaivara Gaas
Valdkond Energeetika
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
Projekti maksumus 812.83 €
Toetuse summa 812.83 €
Projekti number RE.5.03.22-0096
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Gaasi kõrge lõpphinna mõju vähendamiseks toetuse andmine
Projekti staatus Käimasolev