Skip to content
Vaegnägijatele

Vabaõhu Soojus OÜ gaasikulude kompenseerimine

Toetuse saaja OÜ Vabaõhu Soojus
Valdkond Energeetika
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
Projekti maksumus 27430.70 €
Toetuse summa 27430.70 €
Projekti number RE.5.03.22-0077
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Gaasi kõrge lõpphinna mõju vähendamiseks toetuse andmine
Projekti staatus Käimasolev