Skip to content
Vaegnägijatele

ÜF 2014-2020.8.01.17-0173, Nässuma loopealse taastamine ja hooldamine

Projekti eesmärgiks esimeses etapis on Nässuma Hoiuala 3,32 ha poolloodusliku koosluse(loopealne) taastamine läbi mändide ja võsa eemaldamise tehnika abil. Teine etapp on Nässuma hoiuala loopealse hooldamine 20,13 ha-l karjatamise teel Hereford tõugu lihaveistega.

Nende tegevuste läbiviimiseks, taastatakse 3.32 hektalil loopealne ning soetatakse veiste kogumisaiad ning rajatakse 392 meetrit karjaaedasid.

Projekti eesmärgiks on ka luua paremad tingimused seal pesitsevate III kaitsekategooria linnuliikide punaselg-õgija (Lanius collurio), vööt-põõsaslind(Sylvia nisoria) ning punajalg-tilder (Tringa totanus) elupaikate säilimisele.

Toetuse saaja Mittetulundusühing Rannaniidud ja metsad
Valdkond Looduskaitse
Maakond Saare maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 25635.80 €
Toetuse summa 3233.52 €
Projekti number 14232
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2017-1
Projekti staatus Lõpetatud