Skip to content
Vaegnägijatele

Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt

Toetuse saaja Aktsiaselts Saku Maja
Valdkond Veemajandus
Maakond Harju maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 13327600.00 €
Toetuse summa 11328400.00 €
Projekti number 2.1.0101.09-0013
Rahastamise aasta 2009
Taotlusvoor Perioodi 2007-2013 taotlusvoor
Projekti staatus Lõpetatud