Skip to content
Vaegnägijatele

Õuesõppetunnid Vändra Gümnaasiumis 2020

Projekti eesmärk on tõsta Vändra Gümnaasiumi 5.-11. klassi õpilaste keskkonnateadlikkust ja huvi looduse vastu viies läbi õuesõppetunde lähtudes riiklikust õppekavast. Projektiga propageeritakse loodusaineid, loodushoidu. Õppekäikudel rakendatakse aktiivõppe meetodeid, mille abil õpitakse tundma elus ja eluta loodust, keskkonnasõbralikku käitumist looduses.
2020. aasta lõpuks saavutatakse Vändra Gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse kasv ja omandatakse uusi teadmisi loodusõpetuses, geograafias ja bioloogias osavõtuga õppeprogrammidest TTÜ Särghaua õppekeskuses ja Pernova Hariduskeskuses.

Toetuse saaja Vändra Gümnaasium
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Pärnu maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 1932.40 €
Toetuse summa 1932.40 €
Projekti number 17780
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2020-1
Projekti staatus Lõpetatud