Skip to content
Vaegnägijatele

"Omavahel seotud õppekäigud, loodusviktoriinid ja teemapäevad kekkonnahariduse andmisel"

EESMÄRGID on: Septembris 7.klasside õppekäikudel vahetult tunnetada Lõuna-Eesti ökosüsteeme, mis on järg veebruaris toimunud märgalade nädalale ja 6.klassis õpitule. Praktilise tegevuse kaudu teadvustatakse looduskeskkonna väärtus, kodumaa looduse omapära ja selle hoidmise vajalikkus. 7.klasside õppekäigule rajatakse 2015 aasta märgalade päeva korraldamine.
Jätkub loodusajakirjade populariseerimine tutvustades Eesti loodust ning maailma keskkonnaprobleeme loodusajakirjade kaudu, kaasatakse õpilased 2.-9. klassidest.
Projektis saavad osaleda kõik klassid, kokku umbes 380 õpilast.
Parimad loodusajakirjade tundjaid premeeritakse õppekäikudega looduslikult, ajalooliselt ja kultuuriliselt väärtuslikele aladele, sellega toetatakse andekamaid loodushuvilisi.
Õpitakse käituma looduskeskkonnas.
Õppekäigul osalemine on mõjuv stiimul. Oma silmaga nähtut saab seostada ajakirjast loetuga, õpitakse hindama kodumaad.

Toetuse saaja Nõo Põhikool
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 5373.44 €
Toetuse summa 5373.44 €
Projekti number 8061
Rahastamise aasta 2014
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2014-1
Projekti staatus Lõpetatud