Skip to content
Vaegnägijatele

"Loodusesse läbi õppekäikude ja loodusajakirjade"

EESMÄRGID on, septembris 7.klasside õppekäikudel vahetult tunnetada Lõuna-Eesti ökosüsteeme. Soode ja teiste märgalade väärtustamiseks tähistame veebruaris märgalade päeva, toimub elustiku tundmaõppimine ja konkurss kõikides klassides. Jätkub loodusajakirjade populariseerimine tutvustades Eesti loodust ning maailma keskkonnaprobleeme loodusajakirjade kaudu, 3.-9.klassides Kaasatakse õpilased 1.-9. Klassides.
Projektis saavad osaleda kõik klassid, kokku umbes 390 õpilast.
Parimad loodusajakirjade tundjaid premeeritakse õppekäikudega looduslikult, ajalooliselt ja kultuuriliselt väärtuslikele aladele.
Õppekäigul osalemine on mõjuv stiimul. Oma silmaga nähtut saab seostada ajakirjast loetuga, õpitakse hindama kodumaad.

Toetuse saaja Nõo Põhikool
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 6043.08 €
Toetuse summa 6002.40 €
Projekti number 5975
Rahastamise aasta 2013
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2013-1
Projekti staatus Lõpetatud